Närbild på en man i mörkt hår, klädd i en blå täckväst. I bakgrunden syns en röd tegelvägg.
Foto: Josefine Sjöqvist

"Jag vill öka det ideella engagemanget i kyrkans verksamheter"

Jan-Olof Rosenberg är ledamot i stiftsfullmäktige, kyrkofullmäktige och kyrkorådet samt ordförande i utskottet för stöd och strategi. Han har varit förtroendevald i Svenska kyrkan sedan 2010.

Hur kommer det sig att du har valt att engagera dig som förtroendevald i Svenska kyrkan?

- Jag har alltid varit engagerad politiskt och jag brinner för frågor som rör människors vardag. Att vara en del av kyrkan är naturligt för mig och att blir förtroendevald är mitt sätt att visa engagemang och få möjlighet att leda pastoratet in i framtiden.

Varför är det viktigt att det finns förtroendevalda i Svenska kyrkan?

- De förtroendevalda är församlingsbornas röster in i organisationen. Vi företräder en mängd människor som är medlemmar och som genom sitt val låter oss vara den rösten i organisationen och ledningen.

Vilken är den viktigaste frågan för dig att driva?

- Jag vill främja samarbete med kommunen och regionen inom diakonin, öka det ideella engagemanget, stärka de förtroendevaldas och anställdas kunskaper i HBTQ-frågor och arbete mot diskriminering. Jag vill också att ACT Svenska kyrkan fortsätter att vara en stark aktör i det internationella arbetet och jag vill se ett stort och varierat gudstjänstliv i Helsingborg.

Vad har du för tips till andra som vill engagera sig som förtroendevalda i Svenska kyrkan?

- Kontakta mig eller någon annan som du vet är förtroendevald så kan den personen berätta mer om uppdraget, kyrkans struktur och hur man kan engagera sig på olika nivåer. Det är ett viktigt och spännande uppdrag.

Vad betyder Svenska kyrkan för dig?

- Närvaro, tro och hopp. Vi är närvarande genom vår diakoni, våra gudstjänster, kyrkliga handlingar och annan verksamhet. Tron är grunden för mig, den gemensamma plattformen för livet. Vetskapen om att jag inte är ensam, att jag är buren av Guds kärlek.