Närbild på en man med kort ljust hår, klädd i mörk kostym och slips.
Foto: Helena Kaldjärv

”Jag ser de förtroendevalda som en ständig ström av nya idéer, kraft och ork…”

Petri Kaldjärv sitter i kyrkofullmäktige och kyrkorådet i Svenska kyrkan Helsingborg och har varit engagerad som förtroendevald i sex år.

Hur kommer det sig att du valt att engagera dig som förtroendevald i Svenska kyrkan?

- Det finns många frågor som engagerar mig i Svenska kyrkan, men kyrkans medlemstapp är det som oroar mig mest och jag vill gärna försöka vända den trenden.

Varför är det viktigt att det finns förtroendevalda i Svenska kyrkan?

-Jag ser de förtroendevalda som en ständig ström av nya idéer, kraft och ork för att driva vidare kyrkan i samklang med samhällsutvecklingen.

Vad har du för tips till andra som vill engagera sig som förtroendevalda i Svenska kyrkan?

- Bästa tipset är att komma och tala med oss som är förtroendevalda, både för att berätta lite om sig själv men även för att ställa frågor om till exempel vad det innebär att vara förtroendevald.

Vilken är den viktigaste frågan för dig att driva?

- Viktigast nu är att få Svenska kyrkan att synas och höras mer. Tråkigt nog kommer sällan allt bra som kyrkan kan och gör fram samhällsbruset. Svenska kyrkan lever kvar i den gamla andan med kyrkan som en naturlig mötesplats för alla, men samhället har förändrats och kyrkan har tappat sin naturliga roll. Kyrkan måste öka sin närvaro i alla delar av samhället.

Vad betyder Svenska kyrkan för dig?​

- Svenska kyrkans största betydelse för mig är det kulturella arv och värderingar som de flesta av oss har gemensamt. Kyrkan är en del av det som binder oss samman i ett gemensamt Sverige.