Tre nyckelpigor sitter på en gren. Vita blommor syns också.

Internationella grupper

Är du intresserad av internationellt arbete? Vill du verka för den världsvida kyrkan? I Svenska kyrkan Helsingborg finns flera internationella grupper, som jobbar med insamlingar och internationella frågor. Du är välkommen att engagera dig.

I de fyra församlingarna i Svenska kyrkan Helsingborg finns internationella grupper som samordnar församlingarnas internationella arbete. I uppdraget ingår också att ansvara för insamlingar samt att inspirera, påverka och informera.

- Världen är något som angår oss alla. Vi är ingen ö här i Sverige, utan vi behöver veta vad som pågår ute i världen, säger Charlotta Jonsäter, församlingspedagog och aktiv i det internationella arbetet i Svenska kyrkan Helsingborg.

De internationella grupperna träffas cirka fem gånger per år. Man planerar och inspirerar till aktiviteter under faste- och julkampanjerna, som loppisar, marknader, lotterier och föredrag. I gruppen går det också att arbeta med opinionsbildning. Du kan, till exempel, skriva insändare samt sprida information genom material och genom att ordna samlingar.

- Svenska kyrkan ingår i ett brett globalt nätverk i och med att vi är medlemmar i ACT-alliansen. Det är kyrkor över hela världen som har gått samman. Om Svenska kyrkan inte själva kan finnas på plats vid en katastrof så kan vi vara med och stötta ändå, via ACT-alliansen. Och de projekt som Svenska kyrkan står bakom är seriösa, bra projekt, som står för långsiktighet och hållbarhet, säger Charlotta Jonsäter.

Är du intresserad av att engagera dig i någon av våra internationella grupper? Kontakta samordnarna i de olika församlingarna:

Maria församling

Gunilla Åkesson
Direkt: 042-12 36 67
Epost: gunilla.akesson5@comhem.se

Michaela Tehagen
Direkt: 042-18 90 63
Epost: michaela.tehagen@svenskakyrkan.se

Gustav Adolfs församling

Magnus Wittgren
Direkt: 042-18 90 58
Epost: magnus.wittgren@svenskakyrkan.se

Raus församling

Charlotta Jonsäter
Direkt: 042-18 91 16
Epost: charlotta.jonsater@svenskakyrkan.se

Filborna församling

Magnus Wittgren
Direkt: 042-18 90 58
Epost: magnus.wittgren@svenskakyrkan.se