Tre nyckelpigor sitter på en gren. Vita blommor syns också.

Internationella grupper

Är du intresserad av internationellt arbete? Vill du verka för den världsvida kyrkan? I Svenska kyrkan Helsingborg finns flera internationella grupper, som jobbar med insamlingar och internationella frågor. Du är välkommen att engagera dig.

med anledning av pågående pandemi

En del av verksamheter är i dagsläget fortsatt inställda och en del har öppnats. För att veta om din kör eller grupp är igång, ta kontakt med din ledare eller församling. Från 15 juli gäller fortsatta anpassningar av restriktionerna angående hur många som får delta fysiskt vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, exempelvis dop, bröllop, begravning, konserter och gudstjänster. Svenska kyrkan Helsingborgs lokaler är olika i storlek och utformning, vilket gör att antalet människor som får samlas i de olika lokalerna skiljer sig åt. Vi har tagit hänsyn till regeringens krav om att trängsel fortsatt ska undvikas och följer de regler kring maxantal per lokal samt för allmänna sammankomster som gäller.  

Här hittar du en lista med max antal deltagare i våra olika kyrkor, begravningskapell, ceremonilokaler och samlingssalar. 

I de fyra församlingarna i Svenska kyrkan Helsingborg finns internationella grupper som samordnar församlingarnas internationella arbete. I uppdraget ingår också att ansvara för insamlingar samt att inspirera, påverka och informera.

- Världen är något som angår oss alla. Vi är ingen ö här i Sverige, utan vi behöver veta vad som pågår ute i världen, säger Charlotta Jonsäter, församlingspedagog och aktiv i det internationella arbetet i Svenska kyrkan Helsingborg.

De internationella grupperna träffas cirka fem gånger per år. Man planerar och inspirerar till aktiviteter under faste- och julkampanjerna, som loppisar, marknader, lotterier och föredrag. I gruppen går det också att arbeta med opinionsbildning. Du kan, till exempel, skriva insändare samt sprida information genom material och genom att ordna samlingar.

- Svenska kyrkan ingår i ett brett globalt nätverk i och med att vi är medlemmar i ACT-alliansen. Det är kyrkor över hela världen som har gått samman. Om Svenska kyrkan inte själva kan finnas på plats vid en katastrof så kan vi vara med och stötta ändå, via ACT-alliansen. Och de projekt som Svenska kyrkan står bakom är seriösa, bra projekt, som står för långsiktighet och hållbarhet, säger Charlotta Jonsäter.

Är du intresserad av att engagera dig i någon av våra internationella grupper? Kontakta samordnarna i de olika församlingarna:

Maria församling

Gunilla Åkesson
Direkt: 042-12 36 67
Epost: Gunilla Åkesson

Michaela Tehagen
Direkt: 042-18 90 63
Epost: Michaela Tehagen

Gustav Adolfs församling

Magnus Wittgren
Direkt: 042-18 90 58
Epost: Magnus Wittgren

Raus församling

Charlotta Jonsäter
Direkt: 042-18 91 16
Epost: Charlotta Jonsäter

Filborna församling

Magnus Wittgren
Direkt: 042-18 90 58
Epost: Magnus Wittgren