Instaretreat

Ta en meditativ minut med oss mitt i vardagens brus. Varje måndag och fredag från maj och ett par veckor framåt hittar du våra instaretreater på vårt instagram och vår youtubekanal.

Måndagar och fredagar under ett par veckor från maj och framåt kan du hitta
korta meditativa retreatfilmer på vårt instagram och vår youtubekanal.
Filmerna kan bestå av vilsam musik, korta inlästa texter eller en bön samtidigt
som du kan vila ögonen på stillsam natur med blommor, vatten och himmel
eller miljöer från våra kyrkorum i Helsingborg. Du hittar filmerna om du följer
oss på instagram eller youtube:

instagram.com/svenskakyrkanhbg

Youtube Svenska kyrkan Helsingborg

Vad är meditation och retreat i Svenska kyrkan?

Vi frågade Cecilia Westerholm, en av våra diakoner i Svenska kyrkan Helsingborg:

- Jag skulle vilja säga att det är ett samtal med Gud och oss själva. Ordet betyder föras mot sin mitt, platsen som finns i centrum. Där inne är det tyst och stilla. I korta meditationer eller långa dagsretreater så kan vi uppleva det här och på så sätt få vår återhämtning. Karmelitmunken Winfrid Stinissen säger det finns ett tystnadens rum inom oss och det är där vårt hem är. Och så kan vi väl säga att Svenska kyrkan också säger om meditation och retreater. Ett tillfälle för oss att gå in till vårt inre rum och hem.