Ingen körvana

Växakören. Vuxenkör för dig som vill sjunga tillsammans med andra och växa tillsammans i gemenskapen med kören, med kyrkans tro och din egen röst. Du får möjlighet att sjunga i storkör tillsammans med församlingens övriga körer, men även sjunga solo eller i mindre grupp. Växakören medverkar, bland annat, i högmässorna och i sinnesromässorna i Gustav Adolfs kyrka. 
Vi övar tisdagar kl. 17.15–18.30 (ibland 18.10) på Svenska kyrkan Söder, Södergatan 39.
Kontakt:

Carpe Diem. Två- och trestämmig Damkör. Medverkar i gudstjänster och andra kyrkliga sammanhang. Ingen tidigare körvana nödvändig. Vi försöker skapa meningsfulla sammanhang mellan musiken och våra egna liv, genom att söka sånger från olika länder, tider och traditioner. Vi övar torsdagar i Allhelgonakyrkan på Råå mellan 19-21.
Kontakt:

S:t Olofs Sångkör. En kör för daglediga där vi sjunger blandad repertoar. Kören medverkar i söndagsmässan några gånger om året. Ingen körvana behövs.
Kören övar onsdagar 13:45 - 15:00.
Kontakt: