Ett antal flickor bär vatten på huvudet. Stenar och trädi förgrunden och en hydda i bakgrunden.
Foto: Therese Andrée Kjellström

Hutano, en by där barn får en framtid

Sedan flera år ansvarar Maria församling i Svenska kyrkan Helsingborg för uppehälle, skolgång och mediciner åt ett antal föräldralösa barn i hälsobyn Hutano i Zimbabwe. Här kan du läsa mer om detta hjälpprojekt.

Vill du skänka pengar till Hutano?

Swish: 123 378 5607: märk gåvan Hutano.

Bangiro: 5613-7649: märk gåvan Hutano.

Två personer som är mycket engagerade i Hutano är Björn Kjellström och Therese Andrée Kjellström. De har besökt byn vid flera tillfällen och också haft två av ungdomarna på besök hemma i lägenheten i Helsingborg.

Utan tillsyn

Projektet tog sin början i och med att Lars och Kerstin Dahlin, som arbetat som läkare vid sjukhuset i Mnene i Zimbabwe, föreslog att Maria församling skulle engagera sig i Hutano som då inte hade någon fungerande struktur.
- Det bodde några barn där, men de hade ingen tillsyn och fick överbliven mat från sjukhuset ibland, berättar Björn Kjellström.
 
 Församlingen tog sig en ordentlig funderare. Projektet innebar att Maria församling skulle ta på sig ansvaret för ett flertal barns försörjning och framtid. Byn får inte pengar från något annat håll.
- Vi måste kunna garantera att de 26 barn som finns i Hutano tas omhand. De ska ha mat, husrum, kläder, mediciner och skolgång, säger Björn Kjellström.
Hittills har man lyckats från församlingens sida. Pengar till Hutano samlas in via kollekter under gudstjänster och insamlingar vid konserter.

Inte bara pengar

En kommitté bestående av folk från Mnene församling och Mnene sjukhus har det lokala ansvaret i Zimbabwe. Pengarna, som samlas in, betalas ut till Hutano fyra gånger om året och det finns två personer i kommittén som har rätt att ta ut pengarna från det lokala bankkontot. De redovisar tillbaka till Svenska kyrkan Helsingborg hur pengarna använts. Den praktiska arbetet i byn står två husmödrar och en trädgårdsmästare för.

Men det handlar inte bara om att skicka pengar. Det har gjorts flera resor till Zimbabwe för att besöka barnen och lära känna både dem och de vuxna i byn.
- Vi följer upp alla barnen individuellt. Vi är väldigt hands on och det är viktigt för oss att veta hur barnen ska kunna klara sig när de blir vuxna, säger Therese Andrée Kjellström.

Barnen bor i Hutano av olika anledningar. En del är föräldralösa, andra har funktionshinder som gör att de inte kan ta sig till skolan om de bor hemma. En del barn har HIV. En realitet är dock att behovet av hjälp är större än antalet platser i byn.
- Vi har ett exempel med en pojke som bodde hos sin 84-åriga farmor. Hon är ensam med barnbarnen och en eländig jordlott. Vi kunde ta den här pojken och ge honom en plats i Hutano, men tre andra barn är fortfarande kvar hos farmodern, det finns inte plats för dem, säger Therese.

Glädje

Även om det kan kännas svårt att tvingas neka barn en plats i Hutano, tycker Björn och Therese att det är viktigt att komma ihåg att den insats som görs för de barn som har möjlighet att komma till byn spelar stor roll.

- Vi kan inte hjälpa alla, men det finns en personlig glädje över dem som vi faktiskt kan hjälpa, när vi får veta att de klarar skolan, att de mår bättre när de får sina mediciner och så vidare, säger Björn Kjellström.
- Hutano betyder väldigt mycket. Jag har byggt relationer med både barn och vuxna där, så min omtanke blir väldigt personlig. Det finns till exempel en flicka jag har kontakt med nästan varje dag via facebook, säger Therese.

josefine.sjoqvist@svenskakyrkan.se

Projekt Hutano

Publicerad: