Ett barn syns suddigt i bakgrunden. Hen håller en hjärtformad bit av en våffla framför sig.
Foto: Magnus Aronson, Ikon

Praktiskt miljöarbete i Svenska kyrkan Helsingborg

Svenska kyrkan Helsingborg finns över hela staden och har en bred verksamhet. Det gör att vi kan arbeta många olika sätt med miljö och hållbar utveckling. Här får du några exempel på vad vi gör.

Egenodlade blommor pryder altaret

Sedan 2013 är det när- och egenodlat som gäller på altaret i Den Gode Herdens kyrka i Helsingborg. I alla fall större delen av året.

Rött tegeltak, en solcellsanläggning täcker nästan hela taket, blå himmel med moln i bakgrunden.

Eldrivna verktyg och solceller

För att kunna ladda eldrivna verktyg har Kyrkogårdsförvaltningen vid Svenska kyrkan Helsingborg egna solcellsanläggningar.

Krematoriet i Helsingborg. Byggnader i rött tegel och koppartaket. En vägg är helt klätt med vildvin.

Biobränsle på krematoriet

Tidigare användes vanlig olja till krematoriet, nu är denna utbytt.

Närbild på några stenar.

Fler exempel på hur vi arbetar med miljö- och hållbarhetstänk

Eftersom Svenska kyrkans verksamhet omfattar många olika delar finns det möjligheter att arbeta med miljö- och hållbarhetstänk i både stort och smått. Här kan du läsa fler exempel på det vi gör.