Hope for Children in Ethiopia

Svenska kyrkan Helsingborg har under flera år samverkat med och ekonomiskt stöttat ett par organisationer i Etiopien som verkar för att ge nytt hopp åt familjer, barn och unga. Bland dessa finns Hope for Children in Ethiopia.

Med förankring hos myndigheter, socialtjänst och polis verkar Hope for Children in Ethiopia (HCE) med både konkreta åtgärder och förebyggande arbete mot människohandel, fattigdom och utsatthet. Organisationen bildades 2001 och är idag en väl etablerad och ansedd organisation som har kunna hjälpa ett stort antal barn och unga. HCE har kontinuerligt utvecklat sin verksamhet och finns idag i Addis Abeba och i Chencha. Det är en fristående organisation som drivs visionärt med förankring i det kristna evangeliet. Att i konkret i handling och ord arbeta med diakoni är själva kärnan i organisationen och drivkraften hos de anställda. Pastoratets samarbete med HCE är långsiktigt.

Hope for Children in Ethiopia har en bred verksamhet och målgrupp och insatser utökas och utvecklas hela tiden. De arbetar bland annat med:

  • Förskola med ett 80-tal barn i ett av Addis Abebas slumområden. Barnen kommer från de mest utsatta förhållanden, men ges här en möjlighet till en bra start i livet. Efter förskolan erbjuds barnen stöd genom fortsatt utbildning, och det finns många exempel på där detta lett hela vägen till universitetsstudier.
  • Gruppboenden för barn och unga som räddats från ett liv på gatan eller slaveri.
  • Yrkesutbildning som ger en så kallad Certificate of Competence (CoC), inom vävning, frisör, sömnad/design, läderhantverk samt hushåll/catering.
  • Utbildning och vägledning i ämnen och frågeställningar som ryms under rubrik ”livskunskap”.
  • Självhjälpsgrupper för kvinnor att bli försörjande/självförsörjande. Detta är ett arbete som också syftar på att säkerställa en familjeekonomi och kunskapsnivå som förhindrar att familjens barn blir offer för trafficking.
  • Utbildning, psykosocialt stöd och medicin till tonårsflickor. Här riktar man sig speciellt in sig på flickor som blivit offer i den kommersiella sexhandeln.

 

Vill du skänka en gåva?

Swish: 123 388 0598 - märk gåvan Hope for Children.

Bankgiro: 5613-7649 - märk gåvan Hope for Children.

Vi träffar Demekech

Så här skriver Katharina Sparre, en av våra medarbetare som i år besökte Etiopien, om mötet med en av de kvinnor som finns med i självhjälpsprogrammet.

Nyhetsbrev från Hope for children in Ethiopia

Här kan du läsa nyhetsbreven från organisationen Hope for children in Ethiopia.