Foto: Lukas Riebling

Gustav Adolfs kyrka

Virtuell rundtur av Gustav Adolfs kyrka

Gustav Adolfs kyrka ligger på Gustav Adolfs torg i Helsingborg.

Gustav Adolfskyrkan, som är en av Helsingborgs högsta byggnader, ligger placerad mitt på Gustav Adolfs torg. Kyrkan är dock mer än själva kyrkobyggnaden –det är du och jag, vi och Gud. Gustav Adolfs församling på Söder är en del av Svenska kyrkan Helsingborg och är samtidigt insatt i ett ännu större sammanhang, den kristna kyrkan över hela världen.

Kyrkan finns här på Söder i Helsingborg för att Gud i missions-befallningen har gett oss ett uppdrag: ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andens namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.”

Bra att veta om Gustav Adolfs kyrka

  • Toalett och tillgänglighetsanpassad toalett.
  • Skötbord.
  • Hörslinga.
  • Ramp upp till koret.
  • Inga trappsteg in i kyrkan.
  • Maxantal: 275 personer.

Gustav Adolfs kyrka - historik

När Helsingborg växte söderut i slutet på 1800-talet och Nytorget (numera Gustav Adolfs torg) anlades behövdes också en ny kyrka. Gustav Adolfs kyrka invigdes 1897.

Sevärt i Gustav Adolfs kyrka

Följ med på en rundvandring bland inventarierna i Gustav Adolfs kyrka.

Besöka kyrkan

Vill du besöka kyrkan när den är stängd kontakta Gustav Adolfs församlingsexpedition.