Foto: Josefine Sjöqvist

Gustav Adolfs kyrka

Virtuell rundtur av Gustav Adolfs kyrka

Gustav Adolfskyrkan, som är en av Helsingborgs högsta byggnader, ligger placerad mitt på Gustav Adolfs torg. Kyrkan är dock mer än själva kyrkobyggnaden –det är du och jag, vi och Gud. Gustav Adolfs församling på Söder är en del av Svenska kyrkan Helsingborg och är samtidigt insatt i ett ännu större sammanhang, den kristna kyrkan över hela världen.

Kyrkan finns här på Söder i Helsingborg för att Gud i missions-befallningen har gett oss ett uppdrag: ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andens namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.”