Foto: Linda Gustafsson

Gudstjänster med små och stora i Maria församling

Minigudstjänst i samband med Öppen förskola

S:ta Anna kyrka, Johan Banérs gata 65.
Tisdagar: 10:00  27/2, 7/5. Minigudstjänst i samband med Öppen förskola.
Kontakt: Anette Tellhed 042 18 91 27, anette.tellhed@svenskakyrkan.se

Babygudstjänster i samband med Baby Ro

S:ta Anna kyrka, Johan Banérs gata 65.
Babygudstjänster i samband med BabynRo. Tid: 14:00
Datum våren 2024: 14/2, 13/3, 17/4 och 15/5. 
Kontakt: Cecilia Westerholm 042 18 91 12, cecilia.westerholm@svenskakyrkan.se

Äntligen fredag

S.t Andreas kyrka, Borggården, Maria park.
En gång i månaden firar vi, i samband med öppen förskola på Solfångaren, 
en enkel gudstjänst för barn och vuxna i S:t Andreas kyrka i Maria park.
Kostnad lunch: barn gratis, vuxna 60 kronor.
Datum våren 2024: 16/2, 15/3, 19/4 och 24/5.
Kontakt: Anette Tellhed 042 18 91 27, anette.tellhed@svenskakyrkan.se

Sköna söndag

S:ta Anna kyrka, Johan Banérs gata 65.
En gång i månaden firar vi mässa med små och stora med körmedverkan i
S.t Anna kyrka kl 14.00. Före gudstjänsten kl 12.30 finns möjlighet att äta en
enkel lunch till självkostnadspris och efter gudstjänsten serverar vi fika.
Tiden mellan Lunch och mässa erbjuds aktivitet, lek och samtal. Välkomna!
Datum: 11/2, 10/3, 14/4 och 19/5
Kontakt: Maria Aas Åhlén 042 – 18 90 26, maria.AasAhlen@svenskakyrkan.se