Foto: Josefine Sjöqvist

Gudstjänster med små och stora i Gustav Adolfs församling

Gudstjänst med små och stora

Gudstjänst för alla, stora som små där barnkören och barngrupperna medverkar.
Kyrkfika efteråt.
S:t Olofskyrkan, Jönköpingsgatan 23.
Söndagar klockan 10:00
Datum våren 2024:  1/10-10/12 
Kontakt: Ote Hesterskog, 042-18 91 28,  ote.hesterskog@svenskakyrkan.se

Vardagsgudstjänst i samband med Öppen förskola

Vardagsgudstjänst i samband med Öppen förskola
Brunch till självkostnadspris.
S:t Olofskyrkan, Jönköpingsgatan 23.
Måndagar klockan 9:30
Datum våren 2024:  26/2, 25/3, 22/4, och 20/15.
Kontakt: Ote Hesterskog, 042-18 91 28,  ote.hesterskog@svenskakyrkan.se

Vardagsgudstjänst

Vardagsgudstjänst i samband med Öppen förskola
Brunch till självkostnadspris.
Den Gode Herdens kyrka, Blåkullagatan 7
Fredagar klockan 9:30
Datum våren 2024: 9/2, 8/3, 5/4, 3/5 och 27/5
Kontakt: Ote Hesterskog, 042-18 91 28,  ote.hesterskog@svenskakyrkan.se

Herdens söndag

Gudstjänst för hela familjen med
lekar, aktiviteter och servering efteråt.
Den Gode Herdens kyrka, Blåkullagatan 7
Söndagar Klockan 14:00
Datum våren 2024: 
25/2 0ch 14/4 (med lammruset)
Kontakt: Ote Hesterskog, 042-18 91 28,  ote.hesterskog@svenskakyrkan.se