Gudstjänster med små och stora i Filborna församling

 Vardagsgudstjänst

En gång i månaden i samband med öppen förskola i Den Gode Herdens kyrka firar vi vardagsgudstjänst.
Den Gode Herdens kyrka, Blåkullagatan 7.
Klockan 10:00
Datum hösten 2020: 16/10, 13/11, 11/12 (luciaavslutning).