Gudstjänster med små och stora i Raus församling

Andakt

I samband med Himmel och pannkaka. Vill man ha pannkaksmellis måste man anmäla sig innan klockan 10 samma dag.

Allhelgonakyrkan, Rååvägen 99.
Måndagar, klockan 14:00.

Övriga gudstjänster

11/10, Allehgonakyrkan, Rååvägen 99.
Gudstjänst med små och stora (tacksägelsedagen).
Barnkören Sångfåglarna medverkar.
Klockan 10:00.

11/10, Allehgonakyrkan, Rååvägen 99.
Gudstjänst med små och stora (tacksägelsedagen).
Barnkören Sångfåglarna medverkar.
Klockan 11:30.