Foto: Josefine Sjöqvist

Gudstjänster med små och stora i Raus församling

Gudstjänst med små och stora

I samband med tacotisdag firas gudstjänst med små och stora klockan 18:00. 
Vi äter tacos tillsammans, umgås och har aktiviteter. Aktiviterena leder fram till kvällens gudstjänst, som bygger på delaktighet. Kostnad för maten: 40 kr/vuxen och 25 kr/barn.

Kontakt: Frida Einarsson, 042-18 91 23 frida.einarsson@svenskakyrkan.se
Allhelgonakyrkan, Kielergatan 25
Klockan 18:00
Datum våren 2024: 2
/4 och 21/5.