Gudstjänster med små och stora i Raus församling

En gång i månaden firas gudstjänst med små och stora. Det är en gudstjänst där det alltid händer något extra. Ibland medverkar någon av församlingens barnkörer, en annan gång är det någon av församlingens barn- eller ungdomsgrupper som medverkar. Ofta vill prästen ha hjälp av barnen med olika bestyr under gudstjänsten. Efter gudstjänsten serveras kyrkkorv.

Allhelgonakyrkan klockan 10:00 följande datum: 16/1, 13/2, 13/3, 10/4, 8/5.