Gravstenar och säkerhet

Här hittar du information om gravstenar, gravanordningar och säkerhet

Gravstenar och nischplattor

Gravsten och gravanordning

Inför montering av gravsten eller annan gravanordning ska en gravanordningsansökan lämnas in till kyrkogårdsförvaltningen. Det är gravrättsinnehavaren är ansvarig för säkerheten.

Säkerhet på begravningsplatsen

Begravningsplatserna är allmänna platser som ska vara säkra att besöka. Något som regelbundet kontrolleras är gravstenarna som enligt lag måste uppfylla vissa säkerhetskrav. Om kriterierna vid en kontroll inte uppfylls säkras gravstenen tillfälligt och gravrättsinnehavaren kontaktas.