Gravstenar och nischplattor
Foto: Katarina Söderberg

Gravsten och gravanordning

Inför montering av gravsten eller annan gravanordning ska en gravanordningsansökan lämnas in till kyrkogårdsförvaltningen. Det är gravrättsinnehavaren är ansvarig för säkerheten.

Ansökan 

För att sätta upp en gravsten eller annan gravanordning på en gravplats ska en gravvårdsansökan lämnas in till och godkännas av kyrkogårdsförvaltningen. Många stenhuggerier och begravningsbyråer hjälper till med detta men du kan också själv lämna in en ansökan med hjälp av våra blankett gravanordningsansökan. 

Blankett - Gravanordningsansökan (word-fil)
Blakett - Gravanordningsansökan(pdf)

Ansökan måste vara underskriven av gravrättsinnehavaren och är kostnadsfri.

En ansökan ska även lämnas in om man vill komplettera med text på befintlig sten.

Utformning

Det finns regler kring hur en gravsten eller gravanordning får se ut, till exempel utformning, färg samt montering. Reglerna skiljer sig åt mellan de olika begravningsplatserna men också mellan kvarteren på begravningsplatsen.

Säkerhet

Gravrättsinnehavaren är ansvarig för att gravstenen eller gravanordningen är säker och inte utgör en fara på gravplatsen eller närmaste omgivning. Det är gravrättsinnehavaren som måste vidta- och bekosta åtgärder för att säkerställa att gravanordningen inte utgör en säkerhetsrisk.

Läs mer om säkerhet på kyrkogården här .

informaton till gravvårdsmontören

  • Montering får endast ske måndag-fredag, kl. 07.00-15.00.
  • Meddela kyrkogårdsförvaltningens expedition (042-18 91 70, helsingborg.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se) minst tre arbetsdagar innan ni kommer för att montera/hämta gravanordningen.
  • Uppsättning av gravanordning inom kvarter för jordbegravning får ske tidigast åtta–tolv månader efter kistsättning.
  • Gravvårdsmontören är ansvarig för att arbetet utförs fackmässigt samt enligt CGKs monteringsanvisningar för gravvårdar. 
  • Gravvårdsmontören är ansvarig för alla utförda arbeten vid montering av gravanordningen. Gravplatsen och yta som utnyttjas intill ska iordningställas efter montering och överskottsmaterial ska forslas bort.