Gravstenar och nischplattor
Foto: Katarina Söderberg

Gravsten och gravanordning

Gravanordningsansökan ska lämnas in till kyrkogårdsförvaltningen och gravrättsinnehavaren är ansvarig för säkerheten.

Ansökan  gravsten/gravanordning

För att sätta upp en gravsten eller annan gravanordning på en gravplats ska en gravvårdsansökan lämnas in till- och godkännas av kyrkogårdsförvaltningen. Många stenhuggerier och begravningsbyråer hjälper till med detta, men du kan också själv lämna in en ansökan genom att fylla i denna blankett: gravanordningsansökan(pdf). Ansökan måste vara underskriven av gravrättsinnehavaren och är kostnadsfri.

Det kan finnas regler kring hur en gravsten eller gravanordning får se ut. Reglerna berör till exempel gravstenarnas utformning, färg samt montering och skiljer sig åt mellan de olika begravningsplatsena och mellan olika områden inom begravningsplatsen. Kontakta kyrkogårdsförvaltningen för mer information.

Ansökan - textkomplettering på befintlig gravvård

En ansökan ska även lämnas in om man vill komplettera med text på befintlig sten.  

Säkerhet

Gravrättsinnehavaren är ansvarig för att gravstenen eller gravanordningen är säker och inte utgör en fara på gravplatsen eller närmaste omgivning. Det är gravrättsinnehavaren som måste vidta- och bekosta åtgärder för att säkerställa att gravanordningen inte utgör en säkerhetsrisk.

Läs mer om säkerhet på kyrkogården här.