Sex män i kostym sänker en kista.
Foto: Torsten Bundsen / Ikon

Gravsättning

Gravsättning betyder att en kista eller urna placeras i graven.

Gravsättning av kista sker oftast i samband med en begravningsceremoni. En urna gravsätts vanligtvis några veckor senare, ibland med en kort andakt för de anhöriga, men den kan också ske utan anhörigas närvaro. Vid gravsättning i Minneslund har anhöriga inte möjlighet att närvara då det är ett anonymt gravskick.

Enligt Begravningslagen ska en jordbegravning eller kremering ske inom 30 dagar från dödsfallet och gravsättning av urna ska äga rum inom ett år från kremationsdatum. 

Om gravsättning ska ske på annan plats än på begravningsplats, till exempel spridning över vatten eller i naturen ska tillstånd sökas hos Länsstyrelsen.

Boka gravsättning

Gravsättning bokas hos kyrkogårdsförvaltningen via begravningsbyrån eller genom att själv ta kontakt med oss.

Telefon 042 – 18 91 70 (mån–fre 10.00–12.00)
E-post: helsingborg.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se