En svart järngrind står lite öppen. I bakgrunden skymtar kyrkogården.
Foto: Josefine Sjöqvist

Gravplatser

Vid val av gravplats är det den avlidnes egna önskan som ska vara vägledande. Här finns information om gravplatser och de gravskick som finns inom Helsingborgs Pastorat.

Välja gravplats

När man ska välja gravplats finns det ett par frågor att ta ställning till och våra begravningsplatser erbjuder olika möjligheter.  

Vid val av gravplats bör man först tänka igenom om gravplatsen ska vara personlig eller anonym, om den ska ge plats för flera kistor och/eller urnor och om det finns särskilda önskemål om smyckning samt gravvårdens utformning, till exempel gravsten. 
Vi rekommenderar alltid att man ser platsen innan man väljer, och att man har en dialog med kyrkogårdsförvaltningen för att förvissa sig om att det önskade valet finns tillgängligt. 

Det är viktigt att anhöriga är överens med respekt för den avlidnes egna önskemål. En gravsättning ska alltid betraktas som definitiv och gravfriden värnas.

Visning av gravplats

Inför val av gravplats är anhöriga välkomna att boka en tid för platsvisning av tillgängliga alternativ och för att få mer information om våra olika gravskick. 

Information om olika gravskick

Minnesplats

Minnesplatsen på Gamla kyrkogården är en plats för att minnas gravsatta på annan plats, i ett annat land eller i havet. 

Sex män i kostym sänker en kista.

Gravsättning

Gravsättning betyder att en kista eller urna placeras i graven.

Gravrätt och gravrättsinnehavare

Det finns gravplatser som upplåts med begränsad samt utan gravrätt. När anhöriga valt en gravplats med gravrätt ska en eller flera personer utses som ansvariga för graven - gravrättsinnehavare. Det är gravrättsinnehavaren som ansvarar för gravplatsen och bestämmer vem som får gravsättas i graven.

Gravskötsel

​ Vi har lång erfarenhet utav skötsel av gravplatser och tillhandahåller våra tjänster till alla som önskar detta. Våra tjänster erbjuds till ett självkostnadspris och omfattar bland annat nyanläggning/renovering av gravplats samt skötselåtagande och utsmyckning.