En svart järngrind står lite öppen. I bakgrunden skymtar kyrkogården.
Foto: Josefine Sjöqvist

Gravplatser

Vid val av gravplats är det den avlidnes egna önskan som ska vara vägledande.

Välja gravplats

När man ska välja gravplats finns det ett par frågor att ta ställning till och våra begravningsplatser erbjuder olika möjligheter.  

Vid val av gravplats bör man först tänka igenom om gravplatsen ska vara personlig eller anonym, om den ska ge plats för flera kistor och/eller urnor och om det finns särskilda önskemål om smyckning samt gravvårdens utformning, till exempel gravsten. 

Det är viktigt att anhöriga är överens med respekt för den avlidnes egna önskemål. En gravsättning ska alltid betraktas som definitiv och gravfriden värnas.

Visning av gravplats

Inför val av gravplats är anhöriga välkomna boka en tid för platstvisning av tillgängliga alternativ och för att få mer information om våra olika gravskick. 

Boka tid för platsvisning
Ring oss på vardagar mellan klockan 10:00-12:00.
Telefon: 042-18 91 70

Det går också bra att kontakta oss via e post:  helsingborg.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se 

Läs mer om olika gravskick här:

Här finns information om gravrätt och gravrättsinnehavare samt om gravskötsel: