Förverkade gravrätter

Ett antal gravrätter på kyrkogårdarna i Helsingborg förklaras förverkade på grund av uppenbar vanvård, det vill säga att gravrätten förloras på grund av att graven inte skötts. Här kan du se vilka gravrätter det gäller.

Anslagsdatum 2018-11-09

Besiktning av gravplatserna på kyrkogårdarna inom Helsingborgs pastorat har gjorts. Gravplatserna enligt förteckningen nedan har befunnits vara uppenbart vanvårdade. Fotodokumentation av dessa finns i gravboken. Dessa gravplatser har, där det inte har gått att nå gravrättsinnehavarna, delgivits beslut om föreläggande genom kungörelsedelgivning. Då nedan angivna gravplatser ej satts i stånd (gjorts i ordning) i enlighet med föreläggandet, har beslut fattats om förverkande av gravrätten. Beslutet finns i följande dokument: Diarienummer Dnr: 8.1-BV-2018-984.
 
Gravrättsinnehavare har möjlighet att, inom sex månader, föra bort befintlig gravanordning från gravplatsen. Skulle detta komma i fråga kontakta kyrkogårdsförvaltningen.

För att överklaga beslutet (ska ske inom tre veckor efter anslagsdatum) kontakta kyrkogårdsförvaltningen.

Nedan finns en förteckning över de gravar där gravrätten till följd av uppenbar vanvård har förverkats Du kan också ladda ner förteckingen över förverkade gravrätter här (pdf)

Donationskyrkogården

DonXIII 0007-11
DonXXIV 0009-12

Krematoriets begravningsplats

Kre05 0020
Kre05 0027A
Kre12 0069
Kre18:B 0007
Kre20 0052
Kre21 0258
Kre21 0332
Kre22 0014
Kre22 0068
Kre49:NÖ 0001/04

Nya kyrkogården

NyaA 0231B1,231B2
NyaA 0482-484
NyaA 0655-656
NyaB 0546B,547B,548B
NyaI 1041
NyaII 0971-973
NyaII 1163-1164
NyaIII 0655-656
NyaIII 1149
NyaIII 1193
NyaIII 1633
NyaIV 0543-544
NyaIV 0815
NyaIV 0974
NyaIV 1063-1065
NyaIV 1139-1140
NyaIV 1382-1383
NyaIV 1429-1430
NyaIV 1472-1473
NyaO 0276-277

Pålsjö kyrkogård

PÅL03:U 0232
PÅL03:U 0411
PÅL03:U 0677
PÅL03:U 0757
PÅL08 0783-784
PÅL10:U 0005
PÅLVII 0110
PÅLVII 0412-414
PÅLVII 0735-736
PÅLXIV 0013-14
PÅLXIV 0409
PÅLXVI 0037
PÅLXVI 0337-338
PÅLXVII 0819-820

Pålsjö Västra begravningsplats

PåV01 0037-38

Råå kyrkogård                  

Råå02:U 0028
Råå03:U 0022
RååV 0083
RååVI 0269-270
RååVI 0639
RååVIII 0213