En man och ett barn står på stranden och tittar ut över havet. Vågor rullar in.
Foto: Linda Mickelsson/IKON

Församlingsinstruktion, pastoraler och arbetsordning

Här kan du läsa församlingsinstruktionen för Svenska kyrkan Helsingborg. I denna finns samlat de regler och den programförklaring som gäller i vår verksamhet. Här hittar du också de pastoraler och handlingsplaner som är kopplade till församlingsinstruktionen.

Församlingsintruktion

Beslutad av domkapitlet 2021-09-08

Församlingsinstruktion för Svenska kyrkan Helsingborg (pdf 721 KB)

Barnkonsekvensanalys, bilaga församlingsinstruktion (pdf 1,41 MB)

Pastoraler, handlingsplaner och arbetsordning

Gudstjänstplan (pdf 116 KB)

Diakonipastoral (pdf 190 kB)

Pastoral handlingsplan för dop i Svenska kyrkan Helsingborg (pdf 96kB)

Pastoral handlingsplan för begravning i Svenska kyrkan Helsingborg (pdf 101 kB)

Handlingsplan för konfirmationsarbetet i Svenska kyrkan Helsingborg (pdf 161 kB)

Handlingsplan för beredskapsförberedelser under kris och höjd beredskap (pdf 1,2 MB)

Pastoral plan för användandet av pastoratets kyrkor i Svenska kyrkan Helsingborg (pdf 174 kB)

Arbetsordning för församlingsråden (pdf 779 KB)