En man och ett barn står på stranden och tittar ut över havet. Vågor rullar in.
Foto: Linda Mickelsson/IKON

Församlingsinstruktion, vision, pastoraler och arbetsordning

Här kan du läsa församlingsinstruktionen för Svenska kyrkan Helsingborg. I denna finns samlat de regler och den programförklaring som gäller i vår verksamhet. Här hittar du också de pastoraler och handlingsplaner som är kopplade till församlingsinstruktionen.

Församlingsintruktion

Beslutad av domkapitlet 2021-09-08

Församlingsinstruktion för Svenska kyrkan Helsingborg (pdf 721 KB)

Vision för Helsingborgs pastorat (pdf 630 kb)

Barnkonsekvensanalys, bilaga församlingsinstruktion (pdf 1,41 MB)

Pastoraler, handlingsplaner och arbetsordning

Gudstjänstplan (pdf 116 KB)

Diakonipastoral (pdf 190 kB)

Pastoral handlingsplan för dop i Svenska kyrkan Helsingborg (pdf 96kB)

Pastoral handlingsplan för begravning i Svenska kyrkan Helsingborg (pdf 101 kB)

Handlingsplan för konfirmationsarbetet i Svenska kyrkan Helsingborg (pdf 161 kB)

Handlingsplan för beredskapsförberedelser under kris och höjd beredskap (pdf 1,2 MB)

Pastoral plan för användandet av pastoratets kyrkor i Svenska kyrkan Helsingborg (pdf 174 kB)

Arbetsordning för församlingsråden (pdf 779 KB)