Elinebergskyrkan, en stor byggnad i gult tegel. Själva kyrkobyggnaden är hög och pekar i en spets mot mitten av bilden. Svenska kyrkans flagga i mitten av torget framför kyrkan. Klarblå himmel.
Foto: Josefine Sjöqvist

Elinebergskyrkan

Bra att veta om Elinebergskyrkan

  • Toalett och tillgänglighetsanpassad toalett.
  • Hörslinga.
  • Maxantal: 90 personer.

Virtuell rundtur av Elinebergskyrkan

Elinebergskyrkan invigdes i september 1966. Den är ritad av arkitekt SAR professor Johannes Olivegren i Göteborg och ansluter sig i  byggnadsstilen till gamla kristna huvudlinjer. Kyrkan gör intryck av ett skepp, en ark, med de båda vindflöjlarna - med stjärnan och korset - rörliga för spelande vindar. 
"Arken är sinnebilden av kyrkans byggnad. Den tolkar också med stor symbolisk kraft församlingens väsen. Kyrkan är från mänsklig synpunkt sett världshistoriens största äventyr."

Vid kyrkporten stod ursprungligen Ralph Bergholtz bronsskulptur av Franciskus. Vid inträdet i kyrkan står Ralph Bergholtz höga korkrucifix, som blir den samlande symbolen i kyrkorummet. De båda nämnda konstnärerna ha tillsammans utformat kyrkans specialgjorda armatur i gjuten brons, liksom altarets vaser och ljusstakar i
samma material. Kronan över dopfunten är en skapelse av konstnärlig styrka och rik symbolik.

I klockstapeln, som är sammanbyggd med stadsbussarnas hållplats, finns två kyrkklockor, gjutna av Ohlssons klockgjuteri i Ystad. Den ena klockan bär inskriptionen: "Signa, o Gud, dina vandringsmän, led oss tillbaka hem till dig igen", den andra orden ur Nathan Söderbloms psalm: "Ring in gudstjänsttid, Sjung in arbetsid, Bed in hjärtefrid!".

I anslutning till kyrkan finns församlingsgård och ungdomsvåning med goda utrymmen för arbetet bland barn och ungdom. 

Besöka kyrkan

Om du vill besöka kyrkan vid tider när den är stängd kontakta Raus församlingsexpedition.