Foto: Linda Gustafsson

Byggnader som tar och ger energi

Svenska kyrkan är en av Sveriges största fastighetsägare. Bara i Helsingborg förvaltas 53 byggnader — allt ifrån kyrkor från 1100-talet till moderna församlingshem med solfångare på taket. Träffa medarbetarna på fastighetsförvaltningen.

I en villa nordost om Pålsjö skog träffar vi Victoria Bertland, Lasse Borgström och  Ivan Savic. De arbetar på fastighetsförvaltningen i Svenska kyrkan Helsingborg. På
bordet framför dem ligger ritningar och skisser, och entusiasmen är stor när vi pratar om deras uppdrag och arbetsuppgifter. 

– Vi har ett stort arv att ta hand om, vi bor i ett land där det har varit i fred i lång   tid vilket gör att vi har mycket av de här gamla byggnaderna kvar. De kan berätta massa spännande om oss och vår identitet och historia, berättar Victoria. 

Victoria är fastighetschef för Svenska kyrkan Helsingborg sedan ett par månader tillbaka. Både Ivan och Lasse har arbetat här en tid, Ivan sedan 2006 och Lasse sedan 2016. 

– Kyrkan förr höll ihop hela samhällen och var en fantastisk kunskapsinstitution för
lärande, säger Ivan. 

Foto: Linda Gustafsson

– Ja, fortsätter Victoria, men kyrkan har ju styrt och hållit sitt folk i schack också. Byggnaderna bär sin historia också i allt det vackra och andliga. 

Svenska kyrkan Helsingborg förvaltar 53 byggnader, allt ifrån kyrkor som S:ta  Maria och Raus kyrka med ursprung från 1100-talet, kapell och ceremonilokaler, ekonomibyggnader och verkstäder, till mer moderna lokaler som Solfångaren, församlingshemmet på Maria Park.

– Byggnadstekniken är fantastisk, det är inte mycket som slår gamla kyrkor, säger
Lars. Det är fascinerande hur de kunde bygga på det sätt de gjorde utan alla  hjälpmedel, maskiner och verktyg som vi behöver i dag. Och ändå kommer inte det vi bygger i dag stå kvar så länge som vissa av de här byggnaderna. 

Fastighetsförvaltningens uppgift består av två delar. Tillhandahålla ändamålsenliga
lokaler för verksamheten samt bevara viktiga kulturarv och kulturvärden. Två olika men lika viktiga uppdrag. 

Svenska kyrkan är en av Sveriges största fastighetsägare, och i och med det också en stor förbrukare av energi. Något som fastighetsförvaltningen i Helsingborgs pastorat tagit fasta på för att förbättra. 

– Vi arbetar ständigt med att minska vår energiförbrukning, och Helsingborgs pastorat är faktiskt en av de pastorat som ligger bäst till när det gäller att spara energi, berättar Ivan.

Under 2010 gjordes en rad stora energibesparingsprojekt i pastoratet, och det  som är mest aktuellt just nu är utökade planer för solceller på fler byggnader. I dag finns solceller på ekonomibyggnaden vid Raus kyrka. Förhoppningen är att kunna göra fler enheter självförsörjande på energi, och även kunna sälja vidare. 

– Gamla byggnader, som till exempel kyrkor, slukar tyvärr otroligt mycket energi, fortsätterVictoria. På den tiden då de byggdes tänkte man på ett helt annat sätt kring värme.

Det som också är en utmaning för fastighetsförvaltningenär att i arbetet med att förbättra, underhålla och energibespara måste de också ta stor hänsyn till byggnaderna som kulturminnen och historiska byggnader.

– Att till exempel tilläggsisolera, installera värmepumpar eller sätta in nya energibesparande fönster är ofta inte möjligt. Det är mycket som vi måste ta hänsyn till i byggnadens historia, arkitektur och kulturella värde.

Foto: Linda Gustafsson

Även om mycket av arbetet handlar om ganska fyrkantiga och hårda saker finns det en stor passion och entusiasm bland medarbetarna i villan för arkitektur, historia och kultur.

– Man känner stor respekt för byggnaderna och för de som har byggt den och den tid det måste tagit. Vi har ett helt annat tempo nu, men då blir det å andra sidan inte heller alltid bra, säger Ivan. 

Både Victoria och Lars instämmer i fascinationen och respekten som finns för det
arbete och de byggnader som de får ha hand om.

– Det är fantastiskt att få vara med och ta de här gamla byggnaderna vidare i historien in i framtiden, att bevara det som ska bevaras men också få se nya möjligheter till att nyttja byggnaderna, säger Victoria.

Som exempel tar hon café Andrum i Gustav Adolfs kyrka där man tillfört ett café
längst bak i kyrkan.

– Både arkitektur och akustik är imponerande i många av de gamla kyrkorna. Det för respekt med sig att kliva in i byggnaderna, bort från stadens brus och vardag. Nästan som att kliva tillbaka i tiden en aning. Man blir plötsligt lite andlig vare sig man vill eller inte, ler Lasse.

Foto: Linda Gustafsson