Begravningsombud

För att tillvarata intresset för dem som inte tillhör Svenska kyrkan utser Länsstyrelsen begravningsombud. Här kan du läsa mer om ombudets uppdrag samt hitta kontaktuppgifter.

Begravningsombudens uppgift är att granska begravningsverksamheten och att bland annat undersöka hur begravningar fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

Begravningsombuden ska efter uppdrag av Länsstyrelsen:

- Kontrollera att begravningsavgiften går till begravningsverksamheten och inte används till övrig verksamhet.
- Granska hur begravningar fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
- Undersöka önskemål från dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
- Informera om verksamheten till dem inte tillhör Svenska kyrkan.
- Hålla kontakt med andra trossamfund och berörda parter.

 Begravningsombud inom Helsingborg:

Sivert Friberg
Mejladress: sivert.friberg@hotmail.se
Telefonnummer: 072-550 25 99