Bild på Sverige rikes lagbok med blått omslag.
Foto: Gustaf Hellsing

Begravningslagen

Begravningsverksamheten styrs av lagar och riktlinjer. Allt arbete ska ske med värdighet och respekt för den avlidne. Den innefattar bland annat skyldighet till anmälan om dödsfall, riktlinjer för krematorier samt riktlinjer för gravrätt.