Bårtäcken

Ett bårtäcke är en textil som läggs på kistan under begravningsceremonin. Här kan du se hur bårtäckena ser ut hos oss.