Foto: Pixabay

Barnkörer

med anledning av pågående pandemi

En del av våra verksamheter är i dagsläget fortsatt inställda och en del har nu öppnats. För att veta om din kör eller grupp är igång, ta kontakt med din ledare eller församling. Från 15 juli gäller ytterliggare anpassningar av restriktionerna angående hur många som får delta fysiskt vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, exempelvis dop, bröllop, begravning, konserter och gudstjänster. Svenska kyrkan Helsingborgs lokaler är olika i storlek och utformning, vilket gör att antalet människor som får samlas i de olika lokalerna skiljer sig åt. Vi har tagit hänsyn till regeringens krav om att trängsel fortsatt ska undvikas. 

Här hittar du en lista med max antal deltagare i våra olika kyrkor, begravningskapell, ceremonilokaler och samlingssalar. 

Tonsillarna
För dig i årskurserna F-3
S:ta Anna kyrka, Johan Banérs gata 65, tisdagar kl. 15.30 - 16.10. 

Tonfiskarna
För dig i årskurs 4 och uppåt
S:ta Anna kyrka, Johan Banérs gata 65, tisdagar kl. 16.20 - 17.00. 

Kontakt för körerna Tonsillarna och Tonfiskarna

Maria Nielsen

Maria Nielsen

Svenska kyrkan Helsingborg

GA Citykids
För dig upp till 7 år.
Vi sjunger ösiga sånger med mycket rörelser. Även småsyskon är välkomna att vara med en stund. Det finns ett lekrum intill där man sedan kan leka och rita. Varje termin sjunger vi en gång i Gustav Adolfs kyrka och gör en avslutningskonsert. Barnen medverkar efter sin ålder och får växa med sin uppgift.
Svenska kyrkan Söder, Södergatan 39, måndagar kl. 16.30–17.10


GA Boys and Girls
För dig mellan 7 och 13 år. 
Detta är en kör som sjunger i anslutning till de yngre barnen i GA Citykids. Ibland gör vi saker ihop med GA Citykids. Vi sjunger i enkla stämmor eller solosånger och skapar tillsammans kring sångerna. Det kan bli en dans eller en ny sång.
Vi sjunger en gång per termin i Gustav Adolfs kyrka och gör en avslutningskonsert.
Svenska kyrkan Söder, Södergatan 39, måndagar kl. 17.15-18.00.

Kontakt för körerna GA Citykids och GA Girls and Boys

Mia Malmlöv

Svenska kyrkan Helsingborg

Sångfåglarna 
För dig i årskurs 1-3.
Kören sjunger glada och medryckande sånger.
Raus församlingsgård, Kielergatan 25.
Tisdagar klockan 16-17.

Kontakt 

Åsa  Weister

Åsa Weister

Svenska kyrkan Helsingborg

Kyrkomusiker, Raus församling

T-kören  
För dig mellan 10 och 14 år.
I T-kören får du träffa nya kompisar. Vi sjunger sånger av olika karaktär, övar enkel sångteknik, rörelse och tränar på att framträda och samarbeta i grupp.
Raus församlingsgård, Kielergatan 25. 
Måndagar klockan 16.00-17.00. Te från 15:30.

Kontakt

Marie  Nanor

Marie Nanor

Svenska kyrkan Helsingborg

Musikverkstad
För dig mellan 8 och 11 år.
En kreativ plats för barn som tycker om musik, drama och pyssel. Tillsammans arbetar vi varje termin fram en musikal som vi sedan framför för inbjudna skolor och allmänheten.
Elinebergskyrkan, Elinebergsvägen 13.
Tisdagar 14.00-16.30.
Kostnad: 150 kronor. 

Kontakt

Lena Davidsson Sandberg

Lena Davidsson Sandberg

Svenska kyrkan Helsingborg

Joachim Olsson

Joachim Olsson

Svenska kyrkan Helsingborg

Cymbalen 
För dig mellan 6 och 11 år.
Vi sjunger och fikar och har det roligt tillsammans. Barnen medverkar med sång I familjegudstjänster, cirka två gånger per termin och även  i de gränsöverskridande samarbetsprojekt som vi har i Drottninghögs Kulturnätverk två gånger per år, nämligen ”Drömljus” i februari och FN-dagen i  oktober samt till Lucia den 13 december. Då har vi alltid stort firande i kyrkan.
Den Gode Herdens kyrka, Blåkullagatan 7.
Tisdagar 14.00 - 14:40. 

Kontakt

Marianne Ivarsson

Svenska kyrkan Helsingborg