Foto: AdobeStock/oksix 322616786

Barnkörer

S:ta Anna kyrka-Amazing
Johan Banérs gata 65
tisdagar kl. 15:30 - 16:10.
Årskurs:  F-3 
Datum: Startar 3/9 och avslutas med julkonsert 21/12.
Kontakt: Maria Eringstam Nielsen

S:ta Anna kyrka-Voices
Johan Banérs gata 65
tisdagar kl. 16:20 - 17:00. 
Årskurs:
För dig i årskurs 4 och uppåt
Datum: Startar 3/9 och avslutas med julkonsert 21/12.
Kontakt för körerna Amazing och Voices: Maria Eringstam Nielsen

Allhelgonakyrkan-Tonjägarna
Kielergatan 25, Råå
Tisdagar kl 16.00-16.50.
Vi sjunger glada och medryckande sånger och lär oss på ett lekfullt sätt
not och rytm. Var fjärde tisdag samlas barnen med familjer till tacotisdag!
Årskurs: 2-3
Datum: Start tisdag 22/8. Anmälan krävs
Kontakt: Åsa Weister 042-18 90 85, asa.weister@svenskakyrkan.se
och Johanna Leo, 042-18 92 63, johanna.leo@svenskakyrkan.se 

Allhelgonakyrkan-Sångfåglarna 
Tisdagar klockan 17.00-17.40 
Kören sjunger glada och medryckande sånger. Körövningen avslutas med en kort andakt. Var fjärde tisdag samlas barnen med familjer till tacotisdag.
Allhelgonakyrkan, Kielergatan 25.
Årskurs: För dig i årskurs 0-1
Datum: Startar tisdag 16/1.
Kontakt: Åsa Weister 042-18 90 85,
asa.weister@svenskakyrkan.se

Elinebergskyrkan- ChorEli
Kielergatan 25, Råå.
Tisdagar klockan 16:30-18:00.
ChorEli är en diskantkör.
Årskurs: 6-9
Datum: Startar tIsdag den 20/8
Kontakt: Sofia Bengtsson, 042-18 90 88, sofia.bengtsson@svenskakyrkan.se

Allhelgonakyrkan-T-kören 
Kielergatan 25, Råå.
Torsdagar klockan 16:30-17:30.
I T-kören får du träffa nya kompisar. Vi sjunger sånger av olika karaktär, övar
enkel sångteknik, rörelse och tränar på att framträda och samarbeta i grupp.
Årskurs: 3-5
Datum: Startar torsdagen den 22/8
Kontakt: Sofia Bengtsson, 042-18 90 88, sofia.bengtsson@svenskakyrkan.se
Lena Davidsson, lena.davidsson@svenskakyrkan.se 

Elinebergskyrkan-Musikverkstad
Elinebergsvägen 13
Tisdagar 14.00-16.30.
För dig mellan 8 och 11 år.
En kreativ plats för barn som tycker om musik, drama och pyssel. Tillsammans arbetar vi varje termin fram en musikal som vi sedan framför för inbjudna skolor och allmänheten.
Årskurs: 2-5
Datum: Tisdag start 20/8
Kostnad: 150 kronor. Anmälan krävs.
Kontakt: Lena Davidsson, 042-18 91 24, lena.davidsson@svenskakyrkan.se

Adolfsberskyrkan - Adolfsbergs Barnkör
Södra Hunnetorpsvägen 47
Onsdagar kl 15:00-15:40
Vi sjunger blandade sånger, provar på att
spela på rytminstrument och dansar tillsammans.
Kören medverkar i gudstjänsten några gånger
per termin. Välkomna att prova!
Årskurs: F-3
Datum: HT startar den 11/9 och avslutas med Luciatåg i kyrkan den 13/12.
Kontakt: Kontakt: Wilma Persson, 070-208 26 53,
Wilma.Persson@svenskakyrkan.se

S:t Olofs kyrka-S:t Olofs barnkör
Jönköpngsgatan 23
Torsdagar 17:00 –18:00
Vi sjunger roliga sånger tillsammans och övar på att framträda i kyrkan och sjunga
i mikrofon. Vi leker, dansar och sjunger i stämmor. Kören medverkar i gudstjänster
några gånger per termin och med Luciatåg i december.
Ålder: 7–12 år
Datum: 12/9
Kontakt: Ingrid Häggström, 042-18 90 89, ingrid.haggstrom@svenskakyrkan.se 

Helsingborgs Gosskör
En kör för killar mellan 7 och 21 år där sång kombineras med musikutbildning. Klassiska verk och inslag av modern musik blandas tillsammans med social gemenskap. Vi övar tisdagar kl 16-17.30 i Maria församlingshus, Södra storgatan 22. 
Kontakt: Marie Nanor, 042-18 90 56, marie.nanor@svenskakyrkan.se