Foto: Pixabay

Barnkörer

Amazing
För dig i årskurserna F-3
S:ta Anna kyrka, Johan Banérs gata 65, tisdagar kl. 15.30 - 16.10. 

Voices
För dig i årskurs 4 och uppåt
S:ta Anna kyrka, Johan Banérs gata 65, tisdagar kl. 16.20 - 17.00. 

Kontakt för körerna Amazing och Voices

Tonjägarna
För dig i årskurs 2-3.
Kören sjunger glada och medryckande sånger. 
Körövningen avslutas med en kort andakt. Var fjärde tisdag samlas barnen med familjer till tacotisdag.
Raus församlingsgård, Kielergatan 25.
Tisdagar klockan 16.00-16.50.

Sångfåglarna 
För dig i årskurs 0-1.
Kören sjunger glada och medryckande sånger. Körövningen avslutas med en kort andakt. Var fjärde tisdag samlas barnen med familjer till tacotisdag.
Raus församlingsgård, Kielergatan 25.
Tisdagar klockan 17.00-17.40.

Kontakt 

T-kören  
För dig mellan 10 och 14 år.
I T-kören får du träffa nya kompisar. Vi sjunger sånger av olika karaktär, övar enkel sångteknik, rörelse och tränar på att framträda och samarbeta i grupp.
Raus församlingsgård, Kielergatan 25. 
Torsdagar klockan 16.00-17.00. Te från 15:30.

Kontakt

Musikverkstad
För dig mellan 8 och 11 år.
En kreativ plats för barn som tycker om musik, drama och pyssel. Tillsammans arbetar vi varje termin fram en musikal som vi sedan framför för inbjudna skolor och allmänheten.
Elinebergskyrkan, Elinebergsvägen 13.
Tisdagar 14.00-16.30.
Kostnad: 150 kronor. 

Kontakt

S:t Olofs barnkör
Vi sjunger roliga sånger tillsammans och övar på att framträda i kyrkan. Kören medverkar i gudstjänsten några gånger per termin samt med luciatåg i december.
S:t Olofskykyrkan, Jönköpingsgatan 23.
Torsdagar 17:00 - 18:00.
Startar: 3/2 2022.

Kontakt

Helsingborgs Gosskör
En kör för killar mellan 7 och 21 år där sång kombineras med musikutbildning. Klassiska verk och inslag av modern musik blandas tillsammans med social gemenskap. Vi övar tisdagar kl 16-17.30 i Maria Församlingshus, Södra Storgatan 22. 

Kontakt: