En teckning med fåglar i olika färger, som sitter på linjer och sjunger.

Musik och rytmik

Här stimulerar vi sinnen och reflexer i barnens aktuella utvecklingsstadier.

Musiklek

Med lek, sång, rörelse och rytmik i centrum träffas vi för roliga och spännande musikstunder.

S:ta Anna kyrka

Johan Banérs gata 65.
Torsdagar 9:15. 
Torsdagar 11:00. 
Torsdagar 14:00. 
Ålder: 0-3 år.
Startar: vecka 9 2022.
Kostnad: 200 kronor/termin, inklusive fika.
Anmälan obligatorisk. 

Kontakt