En teckning med fåglar i olika färger, som sitter på linjer och sjunger.

Musik och rytmik

Här stimulerar vi sinnen och reflexer i barnens aktuella utvecklingsstadier.

med anledning av pågående pandemi

En del av våra verksamheter är i dagsläget fortsatt inställda och en del har nu öppnats. För att veta om din kör eller grupp är igång, ta kontakt med din ledare eller församling. Vi har bröllop och dop med max 8 deltagare samt begravning med max 20 deltagare. Vi uppdaterar löpande vårt kalendarium med öppettider och händelser.

Baby- och barnrytmik

Vi utvecklar barnens motorik på ett roligt och stimulerande sätt med musiken som redskap. 

Raus församlingsgård

Kielergatan 25 på Råå.
Måndagar, 10:00 - 10:30. 
Ålder: 2-10 månader. 
Kostnad: 100 kronor/termin. 10 gånger. Anmälan obligatorisk. 

Måndagar, 11:00-11:30.
Ålder: 10 månader och uppåt.
Kostnad: 100 kronor/termin. 10 gånger. Anmälan obligatorisk.

Kontakt:

Ann Walldén Levin

Ann Walldén Levin

Svenska kyrkan Helsingborg

Barnledare, Raus församling

Musiklek

Med lek, sång, rörelse och rytmik i centrum träffas vi för roliga och spännande musikstunder.

S:ta Anna kyrka

Johan Banérs gata 65.
Torsdagar 9:15.
Torsdagar 10:30.
Torsdagar 14:00.
Ålder: 0-3 år.
Startar: 8/10.
Kostnad: 200 kronor/termin, inklusive fika. Anmälan obligatorisk.

Kontakt

Anette Tellhed

Svenska kyrkan Helsingborg

Förskollärare, Maria församling