En teckning med fåglar i olika färger, som sitter på linjer och sjunger.

Musik och rytmik

Här stimulerar vi sinnen och reflexer i barnens aktuella utvecklingsstadier.

Baby- och barnrytmik

Vi utvecklar barnens motorik på ett roligt och stimulerande sätt med musiken som redskap.

 

Raus församlingsgård

Kielergatan 25 på Råå.
Måndagar, 10:00 - 10:30. 
Ålder: 2-10 månader. 
Kostnad: 100 kronor/termin. 10 gånger. Anmälan obligatorisk. Fulltecknat.

Måndagar, 11:00-11:30.
Ålder: 10 månader och uppåt.
Kostnad: 100 kronor/termin. 10 gånger. Anmälan obligatorisk.

Kontakt:

Ann Walldén Levin

Ann Walldén Levin

Svenska kyrkan Helsingborg

Barnledare, Raus församling

Musiklek

Med lek, sång, rörelse och rytmik i centrum träffas vi för roliga och spännande musikstunder.

S:ta Anna kyrka

Johan Banérs gata 65.
Torsdagar 9:15.
Torsdagar 10:30.
Torsdagar 14:00.
Ålder: 0-3 år.
Startar: 8/10.
Kostnad: 200 kronor/termin, inklusive fika. Anmälan obligatorisk.

Kontakt

Anette Tellhed

Svenska kyrkan Helsingborg

Förskollärare, Maria församling