En teckning med fåglar i olika färger, som sitter på linjer och sjunger.

Musik och rytmik

Här stimulerar vi sinnen och reflexer i barnens aktuella utvecklingsstadier.

med anledning av pågående pandemi

 

Fram till (i nuläget) 31 januari 2021 genomförs inga verksamheter fysiskt på plats i våra lokaler förutom bröllop , dop (max 8 deltagare) och begravning (max 20 deltagare). Däremot håller kyrkorna öppet för besök, utifrån rådande restriktioner. Du kan också ta del av digitala gudstjänster och andakter. Vi uppdaterar löpande vårt kalendarium med öppettider och händelser.

Baby- och barnrytmik

Vi utvecklar barnens motorik på ett roligt och stimulerande sätt med musiken som redskap. 

Raus församlingsgård

Kielergatan 25 på Råå.
Måndagar, 10:00 - 10:30. 
Ålder: 2-10 månader. 
Kostnad: 100 kronor/termin. 10 gånger. Anmälan obligatorisk. 

Måndagar, 11:00-11:30.
Ålder: 10 månader och uppåt.
Kostnad: 100 kronor/termin. 10 gånger. Anmälan obligatorisk.

Kontakt:

Ann Walldén Levin

Ann Walldén Levin

Svenska kyrkan Helsingborg

Barnledare, Raus församling

Musiklek

Med lek, sång, rörelse och rytmik i centrum träffas vi för roliga och spännande musikstunder.

S:ta Anna kyrka

Johan Banérs gata 65.
Torsdagar 9:15.
Torsdagar 10:30.
Torsdagar 14:00.
Ålder: 0-3 år.
Startar: 8/10.
Kostnad: 200 kronor/termin, inklusive fika. Anmälan obligatorisk.

Kontakt

Anette Tellhed

Svenska kyrkan Helsingborg

Förskollärare, Maria församling