Foto: Foto Adobe Stock/zinkevych 243163872

Musikverksamhet

Här stimulerar vi sinnen och reflexer i barnens aktuella utvecklingsstadier.

Babyrytmik

Babyrytmik ger det lilla barnet en upplevelse av musik, närhet och stimulerar olika sinnen. Det stärker dessutom bandet mellan föräldrar och barn genom den positiva musiken.

Adolfsbergskyrkan

Södra Hunnetorpsvägen 47
256 62 Helsingborg
Torsdagar udda veckor: kl. 11.10-11.55
Barn och förälder får en musikalisk stund tillsammans med sång, rytmik, lek och rörelse i centrum. Barnet får olika sinnesintryck och närhet till sin förälder i ett nytt och spännande sammanhang. Efter rytmiken är ni också välkomna att stanna på middagsbön med efterföljande lunch (lunchen kostar 50 kr).
Ålder: ca 2 månader – 1 år
Datum: start 12/9, sista gången v. 47 (6 tillfällen)
Anmälan, begränsat antal platser
Kontakt: Wilma Persson, 070-208 26 53 wilma.persson@svenskakyrkan.se

Allhelgonakyrkan

Kielergatan 25, Råå
Måndagar 9:30-10:10
Ålder: 0-ca 10 månader 
Datum: 27/8
200 kr, fika ingår och är 10:15. Anmälan krävs.
Kontakt: Åsa Weister, 042-18 90 85, åsa.weister@svenskakyrkan.se

Barnrytmik

Med rytmik, sång och rörelse i fokus träffas barnen och föräldrar
för roliga och spännande musiksamlingar. 

Allhelgonakyrkan

Kielergatan 25, Råå
Måndagar 13:00-13:40
Ålder: ca 10 månader - 3 år (syskon är även välkomna)
Datum: 27/8, 10 gånger 2024
200 kr, fika ingår och är 13:45. Anmälan krävs.
Kontakt: Johanna Leo, 042-18 92 63, johanna.leo@svenskakyrkan.se

Gustav Adolfs kyrka - Sång och kul

Carl Krooks gata 36
Onsdagar 15:00-15:30
Ålder: 0-5 år.
Startar: 11/9-11/12
stängt på skolloven.
Kontakt: Mia Malmlöv, 042-18 90 82, mia.malmlov@svenskakyrkan.se

Barnvagnskonsert

Sjung välkända barnsånger, hör orgelns brusa och upptäck kyrkorummet. Efteråt serveras gofika till självkostnadspris.
Gustav Adolfs kyrka
Carl Krooks gata 36
Ålder: 0-5 år.
23/10 kl. 15
Kontakt: Mia Malmlöv, 042-18 90 82, mia.malmlov@svenskakyrkan.se

 

Klapp och klang

Med lek, sång, rörelse och rytmik i centrum träffasvi vid tio tillfällen för roliga och spännande musikstunder. Fika till självkostnadspris.

S:ta Anna kyrka
Johan Banérs gata 65.
Torsdagar 9:30-10:45
Torsdagar 11:00-12:15
Ålder: 0-3 år
Datum: Startar: 12/9
Anmälan obligatorisk.
Kontakt: Anette Tellhed, 042-18 91 27, anette.tellhed@svenskakyrkan.se

Musiklek 

Med lek, sång, rörelse och rytmik i centrum träffas barnen och pedagogerna
vid tio tillfällen för roliga och spännande musikstunder. Det finns möjlighet för
föräldrar och syskon att stanna kvar i lokalerna intill.

S:ta Anna kyrka
Johan Banérs gata 65.
Torsdagar 15:00-15:40
Ålder: 4-6 år.
Startar: 5/9
Kontakt: Anette Tellhed, 042-18 91 27, anette.tellhed@svenskakyrkan.se