Babycafé

Mötesplats för vuxna med barn upp till ett år. Här finns också möjlighet till samtal och inspiration inför dopet. Fika till självkostnadspris.

S:ta Anna kyrka

Johan Banérs gata 65.
Onsdagar, 13:30 - 16:00, andakt med sångstund 14:15.
Denna verksamhet har uppehåll. Vi återkommer med mer information.
Kontakt: Anette Tellhed, 042-18 91 27, anette.tellhed@svenskakyrkan.se