En närbild på en kvinna i blont axellångt hår. I bakgrunden syns havet.
Foto: Josefine Sjöqvist

"Att engagera mig var självklart"

Amanda Ring sitter som ersättare i Maria församlingsråd och är också församlingsrådets representant i Hutanokommittén. Hon har varit engagerad som förtroendevald sedan 2017.

Hur kommer det sig att du har valt att engagera dig som förtroendevald i Svenska kyrkan?

 - Konfirmationen var första gången jag var i kyrkan efter dopet och kyrkis. För mig var det fantastiskt att vara på en plats där alla var välkomna, precis som de är. Jag blev ungdomsledare och fick inblick i vad kyrkan gör i samhället. Att engagera mig var självklart eftersom jag tycker att det goda arbete Svenska kyrkan gör måste upprätthållas.

Varför är det viktigt att det finns förtroendevalda i Svenska kyrkan? 

- De förtroendevalda representerar kyrkobesökarna och de har olika anledningar att engagera sig. Genom detta kan alla röster höras och Svenska kyrkan blir en demokratisk plats. Det är viktigt med representativ mångfald.

Vilken är den viktigaste frågan för dig att driva?

 - Samhällsinsatser och internationella frågor. Jag är engagerad i barnbyn Hutano i Zimbabwe. Det projektet är ett bevis på den medmänsklighet och gemenskap som finns i Svenska kyrkan. Utan församlingsbornas bidrag skulle det inte finnas. Jag drivs också av lokala samhällsinsatser som, stöd för ensamstående mammor och ungdomsverksamheten.

Vad har du för tips till andra som vill engagera sig som förtroendevalda i Svenska kyrkan?

 - Tveka inte. Det är ett sätt att ge tillbaka. Jag har lärt mig massor av att samlas med andra förtroendevalda med olika erfarenheter och det har breddat mina perspektiv. Dessutom behövs fler unga som engagerar sig i Svenska kyrkan. 

Vad betyder Svenska kyrkan för dig?

 - Svenska kyrkan står för så mycket mer än bara min kristna tro - för öppenhet, medmänsklighet och gemenskap. Det är väldigt betydelsefullt att människor kan samlas i enighet, trots olika bakgrunder och erfarenheter, i ett rum där alla är välkomna så som de är.