Askgravplats

Askgravplats är ett alternativ till den traditionella gravplatsen eller minneslunden och upplåts med begränsad gravrätt. Gravplatsen utgör en del av en gemensam samt enhetlig anläggning och är ett alternativ för anhöriga som önskar en personlig gravplats utan krav på skötsel.

Inom Helsingborgs pastorat finns askgravplatser på
Pålsjö kyrkogård, Krematoriets begravningsplats, Nya kyrkogården, Råå kyrkogård samt Raus kyrkogård. 

En askgravplats ger möjlighet att

– som anhörig veta var den avlidne är gravsatt
– som anhörig närvara vid gravsättning
– som anhörig gravsätta ytterligare aska
– som anhörig undgå ansvar för skötsel av platsen

Gravsättning/gravrätt/gravrättsinnehavare

Anhöriga har möjlighet att vara med vid gravsättning och gravplatsen upplåts med begränsad gravrätt i 25 år, vilken är möjlig att förnya i ytterligare 15 år.

Det är gravrättsinnehavaren som bestämmer vem som får lov att gravsättas i graven.

Smyckning och skötsel

Smyckning får endast göras med snittblommor i vas som tillhandahålles av kyrkogårdsförvaltningen. Under tiden 1 november – 15 april får en mindre gravlykta sättas upp.

Kyrkogårdsfövaltningen ansvarar för skötsel av platsen.

Kostnader

En gravrätt för askgravplats innefattas alltid av skötsel. Det innebär att man vid upplåtelsen betalar en avgift för skötsel i 25 år, upplåtelsetidens längd. Kostnad för namnplatta eller gravsten samt inskription tillkommer. Urna ingår ej.

Läs mer om Helsingborgs pastortats aksgravplatser här (pdf). 

Här finns mer information om olika grav- och minnesplatser:

VILL DU VETA MER? KONTAKTA GÄRNA KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGENS EXPEDITION.

Telefon:  042 - 18 91 70.  Öppet för telefon vardagar kl. 10-12.
Mejl: helsingborg.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se

Utifrån den pågående coronapandemin är det inte öppet för fysiska besök.