Foto: Sandra Kovacs

Askgravplats

En askgravplats är ett alternativ till den traditionella gravplatsen eller minneslunden och upplåts med begränsad gravrätt i 25 år. Det betyder att det finns särskilda bestämmelser för hur platsen får se ut. Anhöriga har möjlighet att närvara vid gravsättning som äger rum i ett gemensamt gravområde.

Till skillnad från vid en askgravlund markerar man gravsättningsplatsen (på eller i direkt anslutning till) med namnet på den avlidna. Gravplatsen rymmer två urnor och kyrkogårdsförvaltningen svarar för platsens skötsel samt för stenen/namnbrickan/gravyr (beroende på kvarter) mot en fastställd avgift.

Intill gravplatsen finns möjlighet att smycka med lösa blommor i vas samt under vintertid placera en ljuslykta. 

Inom Helsingborgs pastorat finns askgravplatser på
Pålsjö kyrkogård, Krematoriets begravningsplats, Nya kyrkogården, Råå kyrkogård samt Raus kyrkogård och är ett alternativ för anhöriga som önskar en personlig gravplats utan krav på skötsel.

En askgravplats ger möjlighet att

– som anhörig veta var den avlidne är gravsatt
– som anhörig närvara vid gravsättning
– som anhörig gravsätta ytterligare aska
– som anhörig undgå ansvar för skötsel av platsen
- som anhörig markera gravsättningslatsen med namnet på den avlidna

Gravsättning/gravrätt/gravrättsinnehavare

Anhöriga har möjlighet att vara med vid gravsättning och gravplatsen upplåts med begränsad gravrätt i 25 år, vilken är möjlig att förnya. 

Det är gravrättsinnehavaren som bestämmer vem som får lov att gravsättas i graven.

Smyckning och skötsel

Smyckning får endast göras med lösa blommor i vas som tillhandahålles av kyrkogårdsförvaltningen. Under tiden 1 november – 15 april får en mindre gravlykta sättas upp.

Kyrkogårdsfövaltningen ansvarar för skötsel av platsen.

Kostnader

En gravrätt för askgravplats innefattas alltid av skötsel. Det innebär att man vid upplåtelsen betalar en avgift för skötsel i 25 år, upplåtelsetidens längd. Kostnad för namnplatta, gravsten eller gravyr (beroende på kvarter) samt inskription tillkommer. Urna ingår ej.

Läs mer om Helsingborgs aksgravplatser här (pdf). 

Här finns mer information om olika grav- och minnesplatser:

För mer information KONTAKTA KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGENS EXPEDITION.

Telefon:  042 - 18 91 70.  Öppet för telefon vardagar kl. 10-12.
E-post: helsingborg.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se

Utifrån den pågående coronapandemin är det inte öppet för besök.