Duvträdet, Nya kyrkogården

Askgravlund

Askgravlunden upplåts utan gravrätt och är ett gemensamt gravområde med gemensam smyckningsplats för snittblommor och ljus. Platsen för gravsättningen markeras inte. Anhöriga får vara med vid gravsättning av askan och de gravsattas namn på mässingbrickor sätts upp på en gemensam plats. Kyrkogårdsförvaltningen svarar för skötseln av platsen liksom för namnbricka och montering mot en fastställd avgift.

Askgravlundar finns på Nya kyrkogården samt Krematoriekyrkogården. 

En askgravlund ger möjlighet att:

– som anhörig närvara vid gravsättning
– som anhörig gravsätta ytterligare aska
– som anhörig undgå ansvar för skötsel av platsen

Gravrätt samt gravsättning

Anhöriga tillåts vara med vid gravsättning och gravplatsen upplåts utan gravrätt. 

Smyckning samt skötsel

Smyckning får endast göras med lösa blommor på den gemensamma smyckningsplatsen.

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för underhåll och skötsel av platsen.

Kostnader

Skötseln tas om hand av kyrkogårdsförvaltningen och kostnaden täcks av den obligatoriska begravningsavgiften. Kostnad för namnskylten inklusive inskription tillkommer och tas fram av kyrkogårdsförvaltningen till ett självkostnadspris.

Du hittar aktuell prislista här: 
Kistlund, minnesplats, askgravlund och askgravplats

 

Exempel på askgravlundar

Information om ytterligare gravskick

Minnesplats

Minnesplatsen på Gamla kyrkogården är en plats för att minnas gravsatta på annan plats, i ett annat land eller i havet.