Duvträdet, Nya kyrkogården

Askgravlund

Askgravlund är ett gemensamt gravområde för gravsättning av askor, där möjlighet finns att sammanföra askor. En askgravlund påminner om en minneslund men är ett mer personligt alternativ där man har möjlighet att närvara vid gravsättning. En minnesplatta med den avlidnes namn sätts upp på en gemensam plats eller tas en enhetlig gravsten fram beorende av platsens utformning.

Inom Helsingborgs pastorat finns askgravlundar på Nya kyrkogården.

En askgravlund ger möjlighet att:

– som anhörig närvara vid gravsättning
– som anhörig gravsätta ytterligare aska
– som anhörig undgå ansvar för skötsel av platsen

Gravrätt samt gravsättning

Anhöriga tillåts vara med vid gravsättning och gravplatsen upplåts utan gravrätt. 

Smyckning samt skötsel

Smyckning får endast göras med snittblommor på den gemensamma smyckningsplatsen.

Kyrkogårdsfövaltningen ansvarar för skötsel av platsen.

Kostnader

Skötseln tas om hand av kyrkogårdsförvaltningen och kostnaden täcks av den obligatoriska begravningsavgiften. Namnskylten eller stenen inklusive inskription bekostas i regel av dödsboet och tas fram av kyrkogårdsförvaltningen.

 

Här finns mer information om olika grav- och minnesplatser:

VILL DU VETA MER? KONTAKTA GÄRNA KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGENS EXPEDITION.

Telefon:  042 - 18 91 70.  Öppet för telefon vardagar kl. 10-12.
Mejl: helsingborg.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se

Utifrån den pågående coronapandemin är det inte öppet för fysiska besök.