Duvträdet, Nya kyrkogården

Askgravlund

Askgravlunden upplåts utan gravrätt och är ett gemensamt gravområde med gemensam smyckningsplats för lösa blommor och ljus. Platsen för gravsättningen markeras inte. Anhöriga får vara med vid gravsättning av askan och de gravsattas namn på mässingbrickor sätts upp på en gemensam plats. Kyrkogårdsförvaltningen svarar för skötseln av platsen liksom för namnbricka och montering mot en fastställd avgift.

Askgravlundar finns på Nya kyrkogården samt Krematoriets begravningsplats.

En askgravlund ger möjlighet att:

– som anhörig närvara vid gravsättning
– som anhörig gravsätta ytterligare aska
– som anhörig undgå ansvar för skötsel av platsen

Gravrätt samt gravsättning

Anhöriga tillåts vara med vid gravsättning och gravplatsen upplåts utan gravrätt. 

Smyckning samt skötsel

Smyckning får endast göras med lösa blommor på den gemensamma smyckningsplatsen.

Kyrkogårdsfövaltningen ansvarar för skötsel av platsen.

Kostnader

Skötseln tas om hand av kyrkogårdsförvaltningen och kostnaden täcks av den obligatoriska begravningsavgiften. Kostnad för namnskylten inklusive inskription tillkommer och tas fram av kyrkogårdsförvaltningen till ett självkostnadspris.

 

Här finns mer information om olika grav- och minnesplatser:

För mer information KONTAKTA KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGENS EXPEDITION.

Telefon:  042 - 18 91 70.  Öppet för telefon vardagar kl. 10-12.
E-post: helsingborg.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se

Utifrån den pågående coronapandemin är det inte öppet för besök.