Året på begravningsplatsen

I vårt årshjul ser du vad som händer på begravningsplatserna vid olika tidpunkter.