Vy över äng med riklig grönska med inslag av röda och blå blommor.
Foto: Helena Flodin

Ängen - en vänlig grönska

På Helsingborgs begravningsplatser pågår arbete med att på olika sätt gynna den biologiska mångfalden. En metod är att låta gräsytor växa upp för att sköta dem som äng med rum åt blomstrande växter, insekter och andra djur. Under året kommer fler ängar att anläggas men det kan komma att ta flera år innan en rikligt blomstrande äng står klar.

Förr var blomstrande ängar fyllda med liv vanligt i det svenska landskapet. I takt med att jordbruket har förändrats har också antalet ängar minskat. Det har till exempel medfört att humlor, bin och andra insekter har svårare att hitta nektar och någonstans att bo, vilka en stor andel av våra växter och matgrödor är beroende av. Ängen är viktigt för den biologiska mångfalden, där kyrkogårdsförvaltningen nu gör en större insats. 

Under 2021 anlades två ängar på Pålsjö kyrkogård, på kvarter XVIII samt på Kistlunden, VI. Från och med växtsäsongen 2022 kommer ytterligare ängar att anläggas på både Pålsjö kyrkogård och Gamla kyrkogården. Nedan berättar vi mer om hur processen går till på Gamla kyrkogården. 


Gräs blir till äng med lokal fröbank på Gamla kyrkogården

Under våren kommer gräset att få växa upp och klippas först en gång direkt efter midsommar samt en gång i augusti. Klippet kommer sedan att forslas bort för att magra av jorden och på så sätt göra gräset mindre konkurrenskraftigt och ge chans för blommande örter att ta plats.

Förhoppningen är att det ska finnas en ”lokal fröbank” i jorden, då det längre tillbaka i historien tros ha funnits en äng här, som kommer att börja gro när rätt förhållanden i marken råder. På så sätt gynnas den inhemska floran, och inga köpta fröer behöver sås i jorden. Till en början kan platsen komma att se vildvuxen ut men som så småningom ersätts med färgglad, långvarig och väldoftande blomning. 

Humla pollinerar i en röd vallmoblomma.
Foto: Pixabay

År 2023 kommer ovan process att upprepas med undantaget att klippningen i augusti utförs med en traditionell lie, vilket ytterligare främjar ängsmiljön. Förhoppningen är att kunna bjuda in särskilt intresserade till denna årliga tradition, som en viktig del av vår kulturhistoria. 

Säsongen 2024 har jorden börjat bli mer mager och förhoppningsvis blommar det för fullt och örterna börjar att dominera. Då klipps gräset bara en gång på sensommaren. 

 

Var kommer jag kunna se ängar inom Helsingborg begravningsplatser?

Pålsjö kyrkgård

Kv. XVIII
Kv. XX

Ortofoto över Pålsjö kyrkogård. Ängsmark markerad med gul ruta.
Pålsjö kyrkogård med markering för ängsmark Foto: Helena Flodin

Gamla kyrkogården

Norra delen av kyrkogården  

Ortofoto över Pålsjö kyrkogård. Ängsmark markerad med gul ruta.
Gamla kyrkogården med markering för ängsmark. Foto: Helena Flodin