Andlig vård i hemmet

När livet inte alltid blir som vi tänkt skapas en mängd frågor. Här finns våra präster och diakoner till stöd och hjälp i en utsatt situation. Det finns hopp i varje situation och en medvandrare i din utsatthet.

Svenska kyrkan Helsingborg finns till för dig. Det finns präster och diakoner som har erfarenhet av att samtala om livsfrågor. Vi har tystnadsplikt.

När livet förändras väcks ofta existentiella frågor och andlig längtan. Du kanske vill prata med någon om ditt liv och din vardag. Ingenting är för stort eller för litet.

Vi kan besöka dig i ditt hem och du kan komma till våra expeditioner. Vill du så kan vi fira nattvard tillsammans, be eller bara dela tystnad. Vi kan också hjälpa dig få kontakt med andra samfund eller företrädare för andra religioner.

Varmt välkommen att höra av dig till oss.
Ring vårt växelnummer så hjälper vi dig att komma i kontakt med rätt person. Vi har öppet vardagar 8.00-12.00 och 13.00-16.00.

Svenska kyrkan helsingborg:
042-18 90 00

Vid akuta behov kan du ringa sjukhuskyrkan via lasarettets växel. Vardagar16.00-20.00, helger 8.00-20.00.

Sjukhuskyrkan (lasarettets växel)
042-406 10 00

Våra församlingsexpeditioner:

Maria församling, Södra Storgatan 22
Gustav Adolfs församling, Södergatan 39
Raus församling, Kielergatan 25