Andlig vård i hemmet

När livet inte alltid blir som vi tänkt skapas en mängd frågor. Här finns våra präster och diakoner till stöd och hjälp i en utsatt situation. Det finns hopp i varje situation och en medvandrare i din utsatthet.

med anledning av pågående pandemi

En del av verksamheter är i dagsläget fortsatt inställda och en del har öppnats. För att veta om din kör eller grupp är igång, ta kontakt med din ledare eller församling. Från 15 juli gäller fortsatta anpassningar av restriktionerna angående hur många som får delta fysiskt vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, exempelvis dop, bröllop, begravning, konserter och gudstjänster. Svenska kyrkan Helsingborgs lokaler är olika i storlek och utformning, vilket gör att antalet människor som får samlas i de olika lokalerna skiljer sig åt. Vi har tagit hänsyn till regeringens krav om att trängsel fortsatt ska undvikas och följer de regler kring maxantal per lokal samt för allmänna sammankomster som gäller.  

Här hittar du en lista med max antal deltagare i våra olika kyrkor, begravningskapell, ceremonilokaler och samlingssalar. 

Svenska kyrkan Helsingborg finns till för dig. Det finns präster och diakoner som har erfarenhet av att samtala om livsfrågor. Vi har tystnadsplikt.

När livet förändras väcks ofta existentiella frågor och andlig längtan. Du kanske vill prata med någon om ditt liv och din vardag. Ingenting är för stort eller för litet.

Vi kan besöka dig i ditt hem och du kan komma till våra expeditioner. Vill du så kan vi fira nattvard tillsammans, be eller bara dela tystnad. Vi kan också hjälpa dig få kontakt med andra samfund eller företrädare för andra religioner.

Varmt välkommen att höra av dig till oss.
Ring vårt växelnummer så hjälper vi dig att komma i kontakt med rätt person. Vi har öppet vardagar 9.00-12.00 och 13.00-16.00.

Svenska kyrkan helsingborg:
042-18 90 00

Vid akuta behov kan du ringa sjukhuskyrkan via lasarettets växel. Vardagar16.00-20.00, helger 8.00-20.00.

Sjukhuskyrkan (lasarettets växel)
042-406 10 00

Våra församlingsexpeditioner:

Maria församling, Södra Storgatan 22
Gustav Adolfs församling, Södergatan 39
Filborna församling, Blåkullagatan 7
Raus församling, Kielergatan 25