Närbild på en kvinna med kort grått hår, glasögon och en grön scarf. I bakgrunden syns en väg, havet och några träd.
Foto: Mikael Christensen

"Alla ska alltid känna sig välkomna till kyrkan"

Marianne Christensen är ordförande i Raus församlingsråd och ledamot i kyrkofullmäktige. Hon har varit engagerad som förtroendevald i Svenska kyrkan i 15 år.

Hur kommer det sig att du har valt att engagera dig som förtroendevald i Svenska kyrkan?

- Min bror Bengt som 2006 var ordförande i KYFA (Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen) frågade mig om jag skulle vara intresserad av att engagera mig som förtroendevald. ”Du är ju van vid att gå i kyrkan och vet vad det handlar om” sa han. Jag behövde inte fundera så länge innan jag sa ja, och det har jag aldrig ångrat.

Varför är det viktigt att det finns förtroendevalda i Svenska kyrkan?

- Svenska Kyrkan har en förtroendemammaorganisation, och då är det viktigt att det finns förtroendevalda som representerar medlemmarna.

 Vilken är den viktigaste frågan för dig att driva?

- Det är viktigt att Svenska kyrkan är synlig i samhället och är en aktör att räkna med. Alla ska alltid känna sig välkomna till kyrkan. Oavsett vilken verksamhet man vill delta i.

Vad har du för tips till andra som vill engagera sig som förtroendevalda i Svenska kyrkan?

- Berätta för dem som redan är förtroendevalda att du är intresserad av att engagera dig. Kontakta gärna en nomineringsgrupp om du vill ställa upp i kyrkovalet. För övrigt är det bra ju mer man vet om verksamheten.

Vad betyder Svenska kyrkan för dig?

- Trygghet. Glädje. Gemenskap. Frid.