Aktuellt om vår arbetsmiljö - uppdaterad 5 juli

Här kan du läsa om resultatet av Arbetsmiljöverkets inspektion 15 maj och 18 juni i Helsingborgs pastorat.

Foto: Josefine Sjöqvist

Arbetsmiljöverket var hos oss i Helsingborgs pastorat den 15 maj och 18 juni och inspekterade vårt arbetsmiljöarbete. Inspektionen rubricerades under Övrig tillsyn - organisatorisk och social arbetsmiljö

Den 5 juli skickade Arbetsmiljöverket sitt resultat av inspektionen i ett så kallat inspektionsmeddelande. Detta inleds med att verket vid inspektionen såg en del som fungerar bra och en del som behöver förbättras. Verket har sex krav på åtgärder som behöver vidtas i samverkan med skyddsombud och arbetstagare.

Ett av kraven är att pastoratet ska anlita företagshälsovården eller annan sakkunnig som hjälp för att åtgärda de övriga kraven i inspektionsmeddelandet för att säkerställa att åtgärderna får genomslagskraft i hela den stora organisationen, med över 200 anställda inom ett flertal yrkeskategorier.

En god arbetsmiljö och ett gott arbetsklimat är något som vi dagligen arbetar för. Vi tar till oss av de krav som ställts på oss och det lärande som inspektionen har givit. 

Föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö trädde i kraft den 31 mars 2016 och det är bra att arbetsmiljöverket under perioden 2017-2020 har en särskild inspektionsinsats i hela Sverige som fokuserar på detta område.

Detta ger arbetsgivare möjlighet att vidta förbättringsåtgärder i det systematiska arbetsmiljöarbetet och att utveckla arbetet med att identifiera hälsofrämjande faktorer i vår arbetsmiljö. Som pastorat är vi en mycket stor arbetsgivare i Helsingborg med en stor bredd av verksamheter och engagerade, kompetenta medarbetare.

Kristian Lillö, kyrkoherde