Foto: Kristina Strand Larsson / Ikon

Verksamhet

Heliga Korsets församling har verksamheter med varierande inriktningar och för människor i olika åldrar. Välkommen att ta del av utbudet!

Barn och familj

Välkommen till Heliga Korsets verksamheter för barn och familj.

Vuxna

Välkommen till Heliga Korsets verksamheter för vuxna.

Sång och musik

Välkommen till kör- och musiklivet i Heliga Korset