Foto: Anna Braw

Om Heliga Korset

En liturgisk församling

Eftersom »brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi Kropp, så är vi, fast många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma  bröd» (1 Kor 10) så präglar denna insikt Heliga Korsets församlings syn på sig själv: vi är alltså en liturgisk församling som blir till i liturgin.

Människor inlemmas i församlingen genom dopets sakrament och lever i församlingen i högre eller lägre grad. Men församlingen blir till genom eukaristins sakrament som vi firar varje vecka.

För enskilda, för kyrkan och för världen

Detta firande får konsekvenser för såväl enskilda människors som kyrkans och världens liv, eftersom vi i firandet gör erfarenheter av Gud som påverkar oss att ta ansvar för den skapelse som Gud återlöst genom Jesus Kristus. Därför är församlingen också diakonal då vi genom vårt firande fått insikter i hur vi ska vårda oss om varandra och om det samhälle vi lever i. Gudstjänsten är alltså inte ett mål i sig utan ett medel och ett tecken på den kristna tron som tar sig uttryck i tillbedjan, förbön, lovsång, mission, ansvar och arbete.

Inget mål i sig

Församlingen/kyrkan är – liksom gudstjänsten – inte heller den ett mål i sig. Därför får aldrig församlingens erbjudanden och inbjudningar och verksamheter göra anspråk på att innehålla krav på medverkan eller antyda att bara de som deltar är med. Församlingen är nämligen också medel och tecken. Medel för Guds pågående verk och tecken på skapelsens fullbordan. Målet är alltså inte att så många som möjligt deltar i så mycket som möjligt. Målet är att Guds skapelse fullbordas och världen räddas.

Vi har allt!

Församlingen är en del av Växjö stift och har sitt uppdrag att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva mission och diakoni från biskopen härstädes. Vi tror att biskopen är insatt i apostlarnas ställe, vilka i sin tur är insatta i Kristi ställe. Allt vi gör som församling gör vi, så att säga, på biskopens uppdrag. Församlingen är ju en del av Kristi kyrka och inte självständig. Men ändå finns allt som människor behöver för sin frälsning i Heliga Korsets församling.

Detta är inledningen till församlingens instruktion,
fastställd av kyrkorådet och kyrkoherden
och utfärdad av Domkapitlet i Växjö stift.

Gudstjänstfirande 

Söndagar

Varje söndag och kyrklig helgdag firas högmässa kl: 10.00. I högmässan möter vi den levande och uppståndne Herren och frälsaren Jesus Kristus och han oss. Under predikan finns en särskild samling för barn och efter gudstjänsten fikar vi tillsammans.

Måndagar

På måndagar har vi bön med sånger från Taizé i kyrkan kl 17.30-18. Det är en enkel gudstjänst med stillsamma, meditativa sånger som är lätta att sjunga med i.

Tisdagar

På tisdagar firar vi mässa i kyrkan kl: 18.30. Då sjunger vi en psalm, lyssnar till Guds ord och hör en kortare predikan samt tar emot Kristus i Altarets sakrament. Denna gudstjänst tar ca en halvtimme.

Torsdagar

På torsdagar är det mässa med orgelmusik i kyrkan kl: 12.00. Därefter är det sopplunch i Församlingsgården till en billig penning.

Morgonböner

Må - to kl: 09.00 firar vi morgonbön i Mariakoret.

Under dessa gudstjänster finns det möjlighet till särskild förbön för sig själv eller någon annan, eller för något som kommit dig nära. Kan du inte själv vara med så kontakta prästen eller diakonen.

 • Britt Jonasson

  Britt Jonasson

  Heliga Korsets församling

  Diakon

  Mer om Britt Jonasson

  Diakon i Heliga Korsets församling. Samordningsansvarig för Diakonimottagningen och samtalsgrupper för sörjande.