Vuxna

Välkommen till Heliga Korsets verksamheter för vuxna.

På grund av corona-pandemin är alla aktiviteter vi bjuder in till beroende av vad myndigheterna reglerar. Vi minskar risken för smittspridning enligt rekommendationerna för dagen. Men så här ser planeringen inför hösten ut.

Flitiga Fingrar

Varannan tisdag, jämna veckor kl: 13.00-15.00.

Vi är församlingens syförening, och när vi ses är det handarbete, fika, trevlig samvaro och andakt. En del av det som vi tillverkar säljs i församlingens entré och blir till bistånd bland annat i Kenya och på Sri Lanka och till Kvinnojouren.

Start: 1 september

Kontaktperson är diakon Britt Jonasson (kontaktuppgifter, se nedan).

leva vidare

Samtalsgrupp för dig som mist någon som stod dig nära. Sex måndagar i höst.

Anmälan senast 9 september till diakon Britt Jonasson (kontaktuppgifter, se nedan).

Start: 14 september

Ledare är diakonerna Annika Johansson och Britt Jonasson.

mässa med orgelmusik och sopplunch

Torsdagar kl: 12.00 firar vi mässa med orgelmusik i Heliga Korsets kyrka och därefter serveras soppa i Korsets Församlingsgård.

Sopplunchen kostar 20 kr. Kaffe och kaka ingår. Ingen anmälan.

Start: 3 september

mötas längs vägen - att låta tron utmanas av livet

Samtalsgrupp om tro och livsfrågor. Vi träffas åtta gånger var 14:e dag, kl: 17-18.30 i Korsets Församlingsgård. 

Anmälan senast 30 september.

Start: 7 oktober

Ledare är diakon Britt Jonasson (kontaktuppgifter, se nedan).

Stickcafé

Varannan måndag kl: 18-20

Vi träffas i Korsets Församlingsgård för en stunds gemenskap, fika och handarbete. En del av oss har börjat arbeta med kläder och filtar till babypaket som vi lämnar till Human Bridge/Erikshjälpen.

Start: 31 augusti

Kontaktpersoner är Louise Lindblad och Marianne Sigheim.

vett och etikett

Kortkurs varannan tisdag, tre gånger. Efter mässan (som börjar 18.30) går vi igenom varför och på vilka sätt vi ber och firar gudstjänst i Heliga Korsets kyrka. Ingen anmälan.

Start: 15 september

Ledare är prästen Jonas Lockman (kontaktuppgifter, se nedan).

Staffan Holmquist

Staffan Holmquist

Heliga Korsets församling

Komminister

Mer om Staffan Holmquist

Präst - komminister

Britt Jonasson

Britt Jonasson

Heliga Korsets församling

Diakon

Mer om Britt Jonasson

Samordningsansvarig för Diakonimottagningen och samtalsgrupper för sörjande.

Jonas Lockman-Lundgren

Jonas Lockman-Lundgren

Heliga Korsets församling

Präst - komminister

Mer om Jonas Lockman-Lundgren

Präst som förutom gudstjänster och annat »prästeri» också håller på med ungdomsarbete, konfirmander, studier för vuxna m m.