Foto: Anna Braw

Besök från Taizé

29 april 2020 kommer bröder från Taizé till Kalmar. Vi ber tillsammans med dem och med biskop Fredik i Kalmar domkyrka.

I april 2020 kommer bröder från Taizé för att vara med på ett helgmöte för unga vuxna i Lunds stift och ett i Luleå stift. Mitt emellan de båda helgerna kommer de hit till Kalmar tillsammans med biskop Fredrik. Vi samlas till en kvällsbön i Kalmar domkyrka med sånger från Taizé.

Du är varmt välkommen att vara med!

Onsdagen den 29 april kl: 18.30 i Kalmar Domkyrka.

Kontakt: Kristina Strandklo, präst i Kalmar Domkyrka, tel: 0480-421421, e-post: kristina.strandklo@svenskakyrkan.se