Fiande Erkhagen mottar Stiftelsen August W Danielsson stipendie

Nyhet Publicerad

Friande Erkhafen mottar Stiftelsen August W Danielsson Stipendie

Torsdagen den 15 december mottog Friánde Erkhagen Stiftelsen August W Danielsson stipendie. 

"För att ha gjort sig känd för hederlig vandel, djup religositet samt för humanitär verksamhet".

Å Region Dalarnas vägnar, vilka förvaltar stiftelsen:
Stort Grattis Friánde och tack för det du gör för församlingen och människor runt dig.