Varför ideell?

Några ideella i församlingen berättar

INGER

Varför tycker du att det är viktigt att engagera dig i kyrkan?
Kyrkan är viktig för mig både för att den gör bra verksamhet och förmedlar kristendom, men också för att jag gillar kyrkorummet, kultur och historia. Att komma till kyrkan ger mig ro och stillhet. Att kyrkan finns kvar är viktigt för mig och då måste jag engagera mig. Och jag vill det.

Ger det dig något att vara ideell - och är det viktigt?
Jag började bli ideell i Stjärnsund och det berode på att livet förändrades, jag som hade haft mycket att göra fick plötsligt så mycket tid över. Så jag tänkte vad ska jag kunna göra nytta nu. Och då kändes det bra med kyrkan eftersom jag gillar kyrkans arbete och kyrkorummet. Så jag gick ditt och fick möjlighet att vara till nytta. Kände mig behövd och fick uppgifter jag gillade. Att känna sig behövd är viktigt tror jag för många. Sen har det bara fortsatt.

Hur mycket tid känns rimligt för dig att lägga som ideell?
Det beror på hur dagsformen är. Men är den bra kan jag tänka mig en stund i veckan.

martin


Varför tycker du att det är viktigt att engagera dig i kyrkan?
Jag tycker att kyrkan och församlingen ska finnas kvar och därför är det viktigt att engagera sig. Om ingen engagerar sig i kyrkan kommer inte kyrkan att finnas kvar, den dör ut.

Ger det dig något att vara ideell - och är det viktigt?
Ja absolut. Man gör en bra sak och bidrar med något gott, den känslan man får gör att man vill fortsätta sitt engagemang.

Hur mycket tid känns rimligt för dig att lägga som ideell?
 1-2 i månaden, några timmar per gång

Friánde


Varför tycker du att det är viktigt att engagera dig i kyrkan?

För min egen skull. Det ger mycket att få träffa andra och vara i ett sammanhang, att möta människor som ger mycket. Det ger kraft och energi. Det hjälper till att inte ta sig själv på så stort allvar då man möter människor med andra historier. Alla har varit med om sitt.

Ger det dig något att vara ideell - och är det viktigt?

Att få känna att man har en uppgift oavsett sina begränsningar. Känslan att få vara till nytta kan vara helande och läkande.

Hur mycket tid känns rimligt för dig att lägga som ideell?

I mån av tid och ork. För mig kan det bli några timmar i veckan.