Stoby kapell

Stoby gravkapell

Följ med på en guidad tur vid Stoby gravkapell:

På kyrkogården som anlades 1900 byggdes 1931 ett gravkapell. Byggnationen bekostades av medel som skänkts av Ored Ohlsson på Olahus. Kapellet används främst för begravningar men under allhelgonhelgen firas även andakt här.

Gravkapellet är inte tillgänglighetsanpassat.

Karta Stoby begravningsplats. Öppna filen, tryck på + (plus) för att se en detaljerad karta.

Karta Norra Begravningsplatsen. Öppna filen, tryck på + (plus) för att se en detaljerad karta.