Stoby kapell

Stoby kapell

På kyrkogården som anlades 1900 byggdes 1931 ett gravkapell. Byggnationen bekostades av medel som skänkts av Ored Ohlsson på Olahus. Kapellet används främst för begravningar men under allhelgonhelgen firas även andakt här.

Martin Persson

Martin Persson

Hässleholms församling

Kyrkvaktmästare