Stoby kyrka

Stoby kyrka

Stoby kyrka byggdes på 1100-talet i romansk stil. Vissa tecken tyder på att kyrkan redan från början hade ett brett västtorn. Öppet i samband med gudstjänster och konserter.

Följ med på en guidad tur i Stoby kyrka:

TON & TANKE med sopplunch i STOBY

Musik med Mattias Vad Jensen och dagens tanke med Christina Liljegren i Stoby kyrka 1 feb, 29 feb, 28 mars, 25 april och 23 maj klockan 11.30. Därefter serveras soppa i församlingshemmet. Välkommen!

Torsdagsträffar i Stoby församlingshem

Vi träffas kl. 14.00 till program andakt och kaffe.

STOBY GOSPEL

Gospelkör som övar i Stoby församlingshem. Välkommen att vara med!

TIKVA - en rörelse av hopp

Träning och avslappning med fokus på inre balans och tillit i Hässleholms och Stoby kyrka. Ta gärna med egen träningsmatta. ANMÄLAN!

Stoby-Ballingslövs kyrkliga syförening

Öppen träff för alla. Vi träffas för det mesta i Stoby församlingshem torsdagar klockan 14-16.

Det finns belagt att Stoby kyrka hade ett torn in på 1600-talet. Därefter uppfördes en fristående klockstapel. Denna ersattes 1854 av nuvarande torn. År 1836 tillbyggdes kyrkan med norra korsarmen nu kallad nykyrkan. På 1400-talet slogs kryssvalv i kor och långhus. I absiden fanns från början ett så kallat hjälmvalv. Valven i långhuset revs ut på 1830-talet.

Stoby kyrka

Målningarna på valvet i koret och triumfbågen frilades 1908-1909. Den rikt snidade och förgyllda altaruppsatsen är från Christian IV:s tid och bär hans namnchiffer. Oljemålningen i mitten, som troligen tillkommit på 1700-talet, föreställer nattvardens instiftande. Predikstolen i renässansstil är från 1592. Till denna hör ett omfångsrikt ljudtak eller en baldakin. Kyrkan har ett dopbord från 1700-talet som har snidats av Ullberg.

Kyrkan rymmer cirka 250 personer och medräknat nykyrkan 300 personer. Stoby kyrka är tillgänglighetsanpassad.

Karta Stoby kyrkogård. Öppna filen, tryck på + (plus) för att se en detaljerad karta.