"Se de unga – se dig själv"

Nätverksträffarna är ett samarbete mellan Svenska kyrkan Hässleholms församling och Hässleholms kommun där vi två gånger om året bjuder in vuxna som arbetar med och verkar bland ungdomar i kommunen.

Nätverksträffarna är ett forum där människor från olika föreningar och organisationer samt från olika yrkesområden inom bland annat skola, polis, kyrkor och sociala verksamhetsmöten kan träffas. Syftet är att lära känna varandra och varandras professioner och verksamheter. Vi har träffats sedan 2008 med uppehåll för pandemin. När vi träffas på hösten blir det oftast möten med lokala företrädare från olika organisationer och vid vårens träff försöker vi bjuda in någon extern gäst.

Varmt välkommen att delta!

Närmaste träff är den 19 september och programmet är:   

Att möta ungdomar i djup ensamhet 

Den 19 september kommer vi att få att möta:

  • Elisabeth ”Bitte” Jacobsson, skolsköterska Vittsjö skola, ”Kontraktsmetoden - ett drogförebyggande arbete”.
  • Eva Almström, rektor Vittsjö skola. Erfarenheter utifrån ”Pilotprojektet ”Lions Quest”
  • Marianne J Fredriksson, Kursledare och föreläsare, Lions ”Lions Quest”/ ”Tillsammans” – Ett värdegrundsarbete för att ge barn och unga en bas för att skapa sig ett positivt liv. Socialt och emotionellt lärande.
  • Lisbeth Almquist – ”En mammas mardröm”

Vi börjar kvällen med enklare kvällsmat och det blir även tid för fika och mingel. 

Plats: Församlingshuset vid Hässleholms kyrka

Tid: 19 september 2023 17.00-20.30

Anmälan senast: 13 september 2023 genom att klicka här.

Kvällen kommer också att bestå av tid för gruppdiskussion, samtal och presentation av varandra i gruppen.

Kvällsmat och mingeltid blir det som vanligt.

Träffen är kostnadsfri, men den kräver en anmälan från dig för att vi ska kunna planera för mat och dryck. Är du förhindrad att själv närvara – skicka gärna någon annan. Vet du ytterligare någon som du tror skulle vilja komma, be dem höra av sig.

I planeringsgruppen för nätverket sitter just nu Urban Hagberg (präst Hässleholms församling) och Johanna Flogstam (Drog- och brottsförebyggande samordnare, Förebyggandecentrum, Hässleholms kommun).

Inbjudan skickas ut via ett nyhetsbrev. Nyhetsbreven är för dig som arbetar i en organisation inom Hässleholms kommun och känner att detta forum skulle vara något som passar dig. Anmäl dig till nyhetsbrevet här 

Nästa planerad träff blir den 16 januari 2024.