Foto: Erika Heil-Utbult

Pedagogiska skolprogram för årskurs F-9

Stort utbud av temapass och lektioner om bibelberättelser, kristna traditioner och högtider, världsreligionerna, symboler i kyrkorummet, matte i kyrkan, livet, döden, etik mm. Boka ett eller flera pass för dina elever!

Alla pass är icke-konfessionella och helt i enlighet med läroplanen. Vi kan även anpassa våra erbjudanden utifrån era behov och önskemål.

Skolprogrammen är kostnadsfria för alla skolor.

PROGRAM ÅK F-3
Räkna med kyrkan - matamatik i kyrkan
Kyrkråttorna - symboler och kyrkobyggnad
Kyrkdetektiver - symboler och kyrkobyggnad
Julupplevelse - julberättelsen på ett annorlunda sätt (Åk F-4)

 

PROGRAM ÅK 4-6
Påsk på fyra bord - påskens händelser
Tradition och liv - kyrkoåret och traditioner
Kyrkdetektiver - symboler och skatter
Räkna med kyrkan - matematik i kyrkan
Bibeläventyret - för klass 4 och 5
Allhelgonavandring - för klass 5
Tikva - stretch och avslappning - för elever eller arbetslag

 

PROGRAM ÅK 7-9
Spelar roll? Spelar vi någon roll? Om offer, förövare och åskådarroller.
Gud har 99 namn - världsreligionerna
Gyllene regeln 
 - etik
Tikva - stretch och avslappning - för elever eller arbetslag

Läs mer om innehållet i de olika skolprogrammen.

För mer information om skolprogrammen kontakta församlingspedagog
Charlotte Neurén 0451-77 62 29.

 

 

Anmäl intresse för att boka pedagogiska skolprogram genom att fylla i formuläret nedan. Först efter vår bekräftelse via e-post eller telefon är bokningen giltig.

NÄR DET OVÄNTADE HÄNDER...
Kyrkan finns också för att hjälpa till vid oväntade händelser i klassen eller på skolan. Det kan gälla mobbing, olycksfall eller dödsfall. Vi vågar vara på plats när det hänt något. Vi finns för att stötta både lärare och elever i svåra situationer.

Det finns en kontaktperson från kyrkan knuten till varje skola. En lista med namn på kontaktpersonerna är utskickad till rektorerna.