Kontakt - om oss

Hässleholms församling omfattar Hässleholm stad, Hästveda, Ignaberga, Norra Sandby och Stoby.

I Svenska kyrkan i hela Sverige finns cirka 25 000 anställda och i Hässleholms församling finns cirka 85 av dem.

Vår växel nås via 0451-77 62 00
Öppet vardagar 9.00–9.30, 10–12.30 och 13.30–15.00.

Besökstid på församlingsexpeditionen är vardagar 11.00–12.30.
Vill du hellre skicka e-post har vi adressen hassleholm@svenskakyrkan.se

Kontakta oss

Via våra olika verksamheter nedan når du kontaktvägar till anställda och förtroendevalda i Hässleholms församling

Förtroendevalda

Alla medlemmar har tillsammans ansvaret för att församlingens grundläggande uppgift - gudstjänst, undervisning, diakoni och mission - blir utförd. För församlingen finns ett kyrkoråd som är församlingens styrelse och en kyrkoherde med ansvar för ledning, samordning och tillsyn.

Offentliga dokument

Visste du att alla protokoll från de förtroendevaldas möten är offentliga? Här hittar du dem, tillsammans med senaste årens budgetar och årsredovisningar. Kontakta kanslichefen om du har några frågor.