Offentliga dokument

Visste du att alla protokoll från de förtroendevaldas möten är offentliga? Här hittar du dem, tillsammans med senaste årens budgetar och årsredovisningar. Kontakta kanslichefen om du har några frågor.

1 januari 2014 bildades Hässleholms församling som vi känner den idag genom att Hässleholm, Hästveda och Stoby församling gick samman. Här finns alla protokoll från den nya organisationen. Om du söker ett äldre protokoll kan du ta kontakt med kanslichefen.

Förtroendevalda

Alla medlemmar har tillsammans ansvaret för att församlingens grundläggande uppgift - gudstjänst, undervisning, diakoni och mission - blir utförd. För församlingen finns ett kyrkoråd som är församlingens styrelse och en kyrkoherde med ansvar för ledning, samordning och tillsyn.

Kontaktperson: