Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Hässleholms församling Besöksadress: Kyrkbacken 2, 28138 HÄSSLEHOLM Postadress: Box 234, 28123 Hässleholm Telefon:+46(451)776200 E-post till Hässleholms församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Norra Sandby kyrka

Norra Sandby kyrka invigdes den 6 november 1864. Den uppfördes i ny klassisk stil men med trappgaveltorn.

På 1940-talet uppfördes en vägg mellan kyrkorummet och sakristian. På denna vägg utförde Per Siegård en freskomålning föreställande "Kristus och helgonen". På altaret finns ett processionskrucifix från medeltidens senare skede, som troligen kommer från gamla kyrkan.

Norra Sandby kyrka
Bild: Alex Nilsson

Dopfunten i gråsten med culindrisk cuppa, sparsamt ornerad, troligen från tidigt 1200-tal, kommer också därifrån. Orgeln är byggd 1983 av Mårtenssons orgelfabrik i Lund. På kyrkans västvägg, söder om tornet, finns den enda bevarade gravstenen från gamla kyrkan. Den låg framför altaret. Den minner om Reinhold von Boyneburg som dog 1601, ägare till Sandby kungsgård.

Norra Sandby kyrka är väldigt bra lämpad för olika musikgudstjänster med sin rymd och goda akustik. Kyrkan rymmer 300 personer.