Norra Sandby kyrka

Norra Sandby kyrka

Norra Sandby kyrka invigdes den 6 november 1864. Den uppfördes i nyklassisk stil men med trappgaveltorn. Öppet i samband med gudstjänster och konserter.

Följ med på guidad tur i Norra Sandby kyrka:

På 1940-talet uppfördes en vägg mellan kyrkorummet och sakristian. På denna vägg utförde Per Siegård en freskomålning föreställande "Kristus och helgonen". På altaret finns ett processionskrucifix från medeltidens senare skede, som troligen kommer från gamla kyrkan.

Norra Sandby kyrka
Foto: Alex Nilsson

Dopfunten i gråsten med cylindrisk cuppa, sparsamt utsmyckad, troligen från tidigt 1200-tal, kommer också därifrån. Orgeln är byggd 1983 av Mårtenssons orgelfabrik i Lund. På kyrkans västvägg, söder om tornet, finns den enda bevarade gravstenen från gamla kyrkan. Den låg framför altaret. Den minner om Reinhold von Boyneburg som dog 1601, ägare till Sandby kungsgård.

Norra Sandby kyrka är väldigt bra lämpad för olika musikgudstjänster med sin rymd och goda akustik. Kyrkan rymmer 300 personer.

Karta Norra Sandby kyrkogård. Öppna filen, tryck på + (plus) för att se en detaljerad karta.

Foto: Torgny Storm
Foto: Torgny Storm
Foto: Torgny Storm
Cafébord i nedre delen av kyrkan Foto: Torgny Storm