Dop, konfirmation, vigsel och begravning

Livsglädje, utveckling, kärlek och sorg. Vi finns här för dig – i alla skeden av livet.

Dopbarn i vit dopdräkt hålls upp av starka armar.

Dop

Dopet är en högtid - både för den som döps och för familj, vänner och församling. I centrum för dopgudstjänsten står samhörigheten med Gud, både här och i himlen.

Konfirmation 2024-2025

Finns Gud? Vem är Jesus? Vad är meningen? Vem är jag? Du är inte ensam att fundera över livet. Känn dig varmt välkommen att bli konfirmand i Hässleholms församling.

Vigsel

»Stark som döden är kärleken, lidelsen obeviklig som graven. Dess pilar är flammande eld, en ljungande låga. Mäktiga vatten kan inte släcka kärleken, floder kan inte svepa bort den.«

Begravning

Vi håller begravningsgudstjänst för att säga farväl, överlämna en människa till Gud och säga tack. Men begravningsgudstjänsten är också något att hämta kraft ur.