Stenar, vass och sjö

Leva vidare grupp

För dig som mist din livskamrat.

Leva vidare grupp

Att förlora sin livskamrat är svårt. Ofta kan det vara en hjälp att dela sina tankar och erfarenheter med andra som är eller har varit i en liknande situation. 

Därför erbjuder Hässleholms församling en möjlighet att vara med och samtala kring dessa frågor i en ”Leva vidare” grupp.

Vi träffas i en liten grupp för att samtala och för att hjälpa varandra vidare. Träffarna äger rum i Hässleholms församlingshus och leds av en diakon eller präst.

Kontakt

Är du intresserad av att vara med i en Leva vidare grupp är du välkommen att kontakta diakon Anette Danielsson. Önskar du ett enskilt samtal är du naturligtvis lika välkommen att höra av dig.

 

Bär mig över djupen
där jag inte bottnar.
Lyft mig över hinder
som känns alltför höga.
Håll mig fast och stadigt
så jag inte går vilse.
Du som lät mig födas
hjälp mig nu att leva.

Eva Olivecrona