Ensam man sitter vid sjöstrand med ryggen mot betraktaren.

Leva vidare-grupp

För dig som mist en nära vän och livskamrat. Vi hoppas kunna starta en ny grupp till hösten 2021!

Varje människas sorg är unik och ingen annan kan riktigt förstå den. Det kan hjälpa att få dela sina tankar och erfarenheter med andra i samma situation. Den som mist maka/make eller sambo någon gång under senaste halvåret inbjuder vi därför till samtal.

Vi träffas fem gånger i en liten grupp i Hässleholms församlingshus. Vi talar om det som känns angeläget i sorgens närhet och hjälps åt att hitta ny glädje i livet.

Vi som leder gruppen är Christina Liljegren, präst och Ann-Louise Persson, diakon.

Om du önskar veta något mer om samtalsgruppen eller bara vill prata med någon av oss, är du välkommen att höra av dig. 

Kontakt: Ann-Louise Persson 0451-77 62 21

 

Bär mig över djupen
där jag inte bottnar.
Lyft mig över hinder
som känns alltför höga.
Håll mig fast och stadigt
så jag inte går vilse.
Du som lät mig födas
hjälp mig nu att leva.
                   Eva Olivecrona

 

Hässleholms församlingshus
Kyrkbacken 2, Hässleholm

Ann-Louise Persson

Ann-Louise Persson

Hässleholms församling

Diakon

Christina Liljegren

Christina Liljegren

Hässleholms församling

Präst