Grönst gräs, vit björkstam framför stenmur vid en blå sjö.
Foto: PRS

Leva vidare-grupp

För dig som mist din livskamrat.

Att förlora sin livskamrat är svårt. Ofta kan
det vara en hjälp att dela sina tankar och
erfarenheter med andra som är eller har
varit i en liknande situation. 

Därför erbjuder Hässleholms församling en
möjlighet att vara med och samtala kring
dessa frågor i en ”Leva vidare-grupp”.

Vi träffas i en liten grupp för att samtala
och för att hjälpa varandra vidare. Träffarna
äger rum i Hässleholms församlingshus och
leds av en diakon eller präst.

Är du intresserad av att vara med
i en Leva vidare-grupp?

Kontakta Camilla Prenning 0451-77 62 21
eller camilla.prenning@svenskakyrkan.se

Önskar du ett enskilt samtal är du
naturligtvis lika välkommen att höra
av dig.

 

Bär mig över djupen
där jag inte bottnar.
Lyft mig över hinder
som känns alltför höga.
Håll mig fast och stadigt
så jag inte går vilse.
Du som lät mig födas
hjälp mig nu att leva.
                   Eva Olivecrona

 

Hässleholms församlingshus
Kyrkbacken 2, Hässleholm